International Centre for the Study of Music in the Low Countries

Toonmoment van de Workshop 'Meerstemmig improviseren' met Catherine Motuz

September 25, 2016

Huis van de Polyfonie, Abdij van Park 1, Heverlee (B), 17u -18u

Op zondag 25 september geeft tromboniste en musicologe Catherine Motuz een workshop over de kunst van het meerstemmig improviseren voor gevorderde zangers en instrumentisten. Daarbij zal aandacht gaan naar het creëren van polyfone lijnen bij een gegeven ‘cantus firmus ‘ en naar het improviseren van canons. 

Om 17u kan het publiek meegenieten van het resultaat van deze workshop. Gratis toegang. Duur: 1 uur. Geen reservatie vereist. 

Workshop - Polyphonic Improvisation with Catherine Motuz

Catherine Motuz

Open Monumentendag: Open Polyfonie in de Mariapoort

September 11, 2016

Ter gelegenheid van Open Monumentendag 2016 wandelt u gratis het Huis van de Polyfonie in de Parkabdij in Heverlee binnen voor een ontmoeting met Stratton Bull en het huisensemble Park Collegium.

Park Collegium is een vocaal ensemble van specialisten in de Franco-Vlaamse polyfonie. Zij zijn bezig met een project rond het zingen uit de oorspronkelijke bronnen, en u kan komen ontdekken hoe dat zoal in zijn werk gaat.

Sterattractie is de facsimile uitgave in kleur en op ware grootte van het monumentale Mechels Koorboek, een handschrift uit de vroege 16e eeuw. Er is ruimte voor interactie met de dirigent over de muziek, de uitvoeringspraktijk en het koorboek zelf.

zondag 11 september
14u-18u (doorlopend)