Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen

Archief


 • International Conference Petrus Alamire - New Perspectives on Polyphony. Organised by the KU Leuven (Department of Musicology), Alamire Foundation (Leuven), AMUZ (Flanders Festival, Antwerp). KU Leuven, Campus Carolus, Korte Nieuwstraat 33, 18-23 August 2015.
  programme
 • Workshop met professor Honey Meconi (University of Rochester)
  Organisatie: Alamire Foundation en KU Leuven, Onderzoekseenheid Musicologie

  Huis van de Polyfonie, 26 maart 2013
  programma
 • Inspiratiedag Polyfonie
  Organisatie: Alamire Foundation i.s.m. Universiteit Antwerpen en Resonant
  Huis van de Polyfonie, 1 februari 2013
  programma
 • Workshop over de Devotie tot de Zeven Smarten van Maria.
  Organisatie: Alamire Foundation en KU Leuven, Onderzoekseenheid Musicologie
  Huis van de Polyfonie, 29 januari 2013

   
 • Open labosessie Alamire Foundation en Cappella Pratensis in het kader van het internationale PRoMS-project. Zangers en musicologen ontmoeten elkaar in een discussie over de uitvoeringspraktijk van het zingen uit originele muziekbronnen. De Alamire Foundation en Cappella Pratensis zijn officiële partners van het PRoMS-project.
  Huis van de Polyfonie, 5 december 2012

   
 • Reformatie / Restauratie / Transformatie: (muzikaal) erfgoed in perspectief. Lezing, rondleiding en museumbezoek i.s.m. Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek en Hendrik Vanden Abeele.
  Huis van de Polyfonie, 31 oktober 2012
  programma


 • Klavechord in context - intieme klanken: het klavechord van dichtbij bekeken.
  i.s.m. 30CC en AMUZ
  Huis van de Polyfonie, 14 maart 2012
  programma
 • Goddelijke Klanken - Muziekhandschriften vandaag. Studiedag in het kader van de tentoonstelling Goddelijke Klanken en het festival Passie van de Stemmen. Organisatie: Alamire Foundation in samenwerking met Illuminare en KU Leuven.
  M - Museum Leuven, 28 oktober 2011
  programma

 • Muziek uit Portugal en de Lage Landen: een dubbel portret. Open studiedag Laus Polyphoniae in samenwerking met AMUZ en KU Leuven
  Elzenveld Antwerpen, 21 augustus 2011
  programma

 • Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: liturgische handschriften (13de tot 16de eeuw)
  Abdij van Grimbergen, 7 mei 2011
  programma

 • Music for the Office and its Sources in the Low Countries (1050 - 1550) internationaal colloquium georganiseerd door Alamire Foundation en AMUZ, organisator van het Laus Polyphoniae festival in Antwerpen, en met de steun van KU Leuven, Stad Antwerpen, IMS en FWO.
  Antwerpen, 21-23 augustus 2010
  programma en abstracts

 • The Cappella Sistina and the Low Countries, from Dufay to Ameyden internationaal colloquium georganiseerd door Alamire Foundation en AMUZ, organisator van het Laus Polyphoniae festival in Antwerpen
  Antwerpen, 24-26 augustus 2009
  programma en abstracts

 • The splendour of Burgundy (1419-1482), A multidisciplinary approach. Internationaal colloquium, georganiseerd door Musea Brugge en de Alamire Foundation, in samenwerking met het Concertgebouw Brugge en Radboud Universiteit Nijmegen in het kader van de tentoonstelling ‘Karel de Stoute’ (27 maart – 21 juli 2009, Brugge, Groeninge Museum; in samenwerking met Historisches Museum Bern en Kunsthistorisches Museum Vienna).
  Brugge, 12-14 mei 2009
  programma en abstracts

 • “…cantus ecclesiasticum ut ornaret…” Polyphony for the Proper of the Mass in the Middle Ages and Renaissance, internationaal colloquium, georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoekseenheid Musicologie en de Alamire Foundation
  Leuven, 16-18 januari 2009
  programma

 • Music in the Hanseatic Cities of Northern/Central Europe and the Baltic area (c. 1350 - c. 1650),internationaal musicologisch congres, georganiseerd in het kader van Laus Polyphoniae 2008, door de Alamire Foundation vzw, in samenwerking met het Festival van Vlaanderen Antwerpen - Laus Polyphoniae 2008
  Antwerpen, 23-25 augustus 2008
  programma en abstracts

 • Music Sources in Private & Civic Contexts (c. 1480-1550), internationaal musicologisch congres organisatie van Alamire Foundation (Katholieke Universiteit Leuven, onderzoekseenheid Musicologie)
  Brugge, 29-31 juli 2008
  programma en abstracts

 • Nam et illic musae habitant: Muziek en de Duitse Orde, internationaal symposium in het kader van de Dag van de Oude Muziek, een organisatie van Alamire Foundation (Katholieke Universiteit Leuven, onderzoekseenheid Musicologie), Landcommanderij Alden Biesen, Festival van Vlaanderen-Limburg en Musica,
  Alden Biesen, 28 juni 2008.
  programma en abstracts

 • Jacob Obrecht (1457/58–1505) The Quincentenary Conference, internationaal colloquium, Alamire Foundation (Katholieke Universiteit Leuven, afdeling Musicologie), Antwerpen, 26-28 augustus 2005.

 • Philippus de Monte (1521–1603), internationaal colloquium, Alamire Foundation (Katholieke Universiteit Leuven, afdeling Musicologie), Antwerpen, 30-31 augustus 2003.

 • IMS (International Musicological Society). 17th International Congress, internationaal congres, Leuven, 1-7 augustus 2002.

 • Bruges–Venice: Music in Two Urban Mosaics, internationaal colloquium, Brugge, 14-16 december 2001.

 • Brussels, Royal Library, MS II 270: Dutch and Latin Polyphonic Songs from the Low Countries
  (c. 1500)
  , internationaal colloquium, Leuven, 29-30 december 2000.

 • Six siècles de vie musicale à Bruxelles. Zes eeuwen muziekleven te Brussel. Six Centuries of Musical Life in Brussels, internationaal colloquium i.s.m. Brussel 2000 en H. Vanhulst (Université Libre de Bruxelles), Brussel, 19-21 oktober 2000.

 • The Burgundian-Habsburg Court Complex of Music Manuscripts (1500–1535) and the Workshop of Petrus Alamire, internationaal colloquium, Leuven, 25-28 november 1999.

 • Chant and Polyphony, internationaal colloquium, Leuven, 20-21 november 1998.

 • Musical Life at the Collegiate Churches in the Low Countries and Europe from the 14th Century until 1797, internationaal colloquium, Leuven, 24-25 oktober 1997.

 • The Di Martinelli Music Dynasty and Their Music Collection, internationaal colloquium, Brussel – Leuven, 11-12 februari 1997.

 • Giaches de Wert (1535–1596) and His Time. Migration of Musicians to and from the Low Countries
  (c. 1400–1600)
  , internationaal colloquium, Antwerpen, 26-27 augustus 1996.

 • Alta Capella, internationaal colloquium, Alden Biesen, 24 juni 1995.

 • Music Fragments and Manuscripts in the Low Countries, internationaal colloquium, Alden Biesen,
  23 juni 1995.

 • Music Printing in Antwerp and Europe in the 16th Century, internationaal colloquium, Antwerpen,
  ’t Elzenveld, 23-25 augustus 1995.

 • Orlandus Lassus and His Time, internationaal colloquium, Antwerpen, ’t Elzenveld, 24-26 augustus 1994.

 • First Alamire Foundation Conference: Systematic Investigation of Sources of Music and Musical Life in the Low Countries, internationaal colloquium, Leuven, 4-5 oktober 1991.
   
 • Miniatures and Music at the Court of Anjou (Naples 1340). Internationaal colloquium georganiseerd door Illuminare, KU Leuven en Alamire Foundation
 • STUK Leuven, 1 en 2 november 2010
 • programma