Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen

Doctoraatsverhandelingen


*

Ignace BOSSUYT, promotor

**

Ignace BOSSUYT, corrector

***

Eugeen SCHREURS, (co-)promotor

****

Eugeen SCHREURS, corrector

*****

Bruno BOUCKAERT, corrector

******

Nele GABRIËLS, corrector

*******

David BURN, promotor

********

David BURN, co-promotor

*********

David BURN, corrector

 

VAN DAMME, S. Een procesgericht benadering van renaissancepolyfonie.  Temporaliteit en klankervaring als principes in de ricercars, doctoraatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 2009.

**

 

 

*********

 

MANNAERTS, P., A Collegiate Church on the Divide: Chant and Liturgy at the Church of Our Lady in Tongeren (10th - 15th c.), doctoraatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 2008, 476 pp.

 

 

***

 

 

SCHILTZ, K., Adriaan WILLAERT en de Venetiaanse motetpraktijk. Een onderzoek naar stijlbepaling, doctoraatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 2001. VI + 304 + 101 pp.

*

 

 

****

 

BOUCKAERT, B., Het muziekleven aan de collegiale kerken van Sint-Baafs en Sint-Veerle in Gent (ca. 1350 - ca. 1600), doctoraatsverhandeling, 2 delen, Katholieke Universiteit Leuven, 1998. XI +360 pp.

*

 

***

****