Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen

Contact

Alamire Foundation vzw
KU Leuven / Onderzoekseenheid Musicologie
Centrale Bibliotheek
Mgr. Ladeuzeplein 21 - P.B. 5591
BE-3000 Leuven
Tel.: +32-(0)16-32 87 50

Huis van de Polyfonie
Abdij van Park 1
BE-3001 Heverlee
Tel: +32-(0)16-38 92 85