Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen

Huis van de Polyfonie

Huis van de Polyfonie

Leuven wordt als stad gekenmerkt door zowel stabiliteit als beweging. Het is een eeuwenoude stad met een boeiende geschiedenis en een universiteit van wereldniveau. En toch wordt het verhaal van Leuven voor een deel geschreven door elkaar snel opvolgende generaties van steeds andere mensen. Jonge mensen, vaak afkomstig van alle continenten. Dat laatste maakt van Leuven ook een multiculturele stad waar de hele wereld elkaar kan ontmoeten.

Een van de grote uitdagingen van de academische wereld in het algemeen en de Alamire Foundation, Internationaal centrum voor de studie van muziek in de Lage Landen, in het bijzonder is precies het verbinden van een historisch bewustzijn met de stad en haar bewoners hier en nu. Vanuit deze visie ontstond een project dat garanties biedt op onderzoek én cultuurbeleving op een niveau de alma mater waardig: het “Huis van de Polyfonie”: een trefpunt waar mensen uit het onderzoeksveld en mensen uit de muziekpraktijk elkaar ontmoeten en samenwerken aan projecten.

De Alamire Foundation vervult sinds 1991 een voortrekkersrol in het onderzoek naar muziek uit de Lage Landen en de valorisatie van dit onderzoek. Vlaanderen is daarnaast bijzonder rijk aan professionele uitvoerders die op een bijzonder hoog niveau werken rond polyfonie en het gregoriaanse repertoire. Het Huis van de Polyfonie is een uitgelezen plek om hen samen aan bod te laten komen, in alle openheid, voor een geïnteresseerd, geïnformeerd en breeddenkend publiek. Maar ook collega’s uit de architectuur, middeleeuwse kunst, de museale context, de dans, enz. kunnen hen vervoegen.

Op die manier is het Huis van de Polyfonie een laboratorium voor research en - waarom niet - voor uitvindingen! Niet elk onderzoek moet daarbij tot een vondst leiden, want vaak is het proces op zich al bijzonder waardevol door de confrontatie van verschillende ideeën.

Het Huis kan ook een tentoonstellingsplek zijn of een concertlocatie voor een klein publiek. Polyfonie was van oudsher ingebed in een bredere culturele context en het opnieuw zichtbaar maken van die context kan nieuw licht werpen op de “onzichtbare” muziek.

Leuven wordt zo een uniek centrum van de muziek in de Lage Landen: nergens anders ter wereld bestaat er een dergelijke structurele onderbouw voor de verweving van de muziekwetenschap met de muzikale praxis.

Het Huis van de Polyfonie vindt permanent onderdak in de gerestaureerde Mariapoort van de Abdij van ‘t Park in Heverlee/Leuven. Op de abdijsite en in de gebouwen gewijd aan stilte en religieuze kunst vinden het gregoriaans en de polyfonie een logische en organische habitat.
Het Huis van de Polyfonie is complementair aan de kantoren van de Alamire Foundation in de Centrale Universiteitsbibliotheek van waaruit de onderzoeksprojecten worden gecoördineerd en waar het Alamire Digital Lab (ADL) - een nieuw initiatief voor het digitaliseren van muzikaal erfgoed op professioneel niveau - zich bevindt.

De inplanting van de Alamire Foundation en Het Huis van de Polyfonie in Leuven/Heverlee is een bijzonder gelukkig gegeven: niet alleen is Leuven door de aanwezigheid van de universiteit een uitermate geschikte uitvalsbasis voor de toekomstige internationale contacten en samenwerkingen met collega’s die ook op een historisch verantwoorde manier omgaan met het muzikale erfgoed. Daarnaast beschikt Leuven over een potentieel publiek dat openstaat voor cultuur en uitvoerders van het hoogste niveau. En het Huis van de Polyfonie wil absoluut ook de muur tussen wetenschap en publiek/gemeenschap slopen!

Met deze initiatieven wil de Alamire Foundation een katalysator en spil zijn. De Foundation zorgt voor het initiatief, de impuls die mensen en organisaties in beweging zet. Door voeling te houden met zowel de wereld van het wetenschappelijk onderzoek als de wereld van de professionele uitvoerder beschikt de Alamire Foundation over een unieke knowhow en positie om signalen te ontvangen van en door te geven aan beide werelden die nu, jammer genoeg, nog een grotendeels gescheiden bestaan leiden.

DE ALAMIRE FOUNDATION IS INGEBED IN DE ONDERZOEKSEENHEID MUSICOLOGIE VAN DE KU LEUVEN.
HET HUIS VAN DE POLYFONIE IS MOGELIJK DANKZIJ DE STEUN VAN STAD LEUVEN EN DE KU LEUVEN.

Huis van de Polyfonie
Abdij van Park 1
3001 Heverlee
016/38.92.85

Voor een plan en routebeschrijving, klik hier