Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen

Onderzoek

Alamire Digital Lab

Lopende projecten

Hieronder vindt u een selectie van de lopende projecten, gerealiseerd door (of onder de leiding van) de Alamire Foundation. Naast een korte toelichting bij ieder project worden telkens ook een aantal publicaties vermeld. Voor meer info in verband met de publicaties of voor een volledige bibliografische lijst verwijzen we naar de Publicaties en de Bibliografie Alamire Foundation 1991-2011.

Onderzoeksprojecten

Leonard Päminger: Componist van de reformatietijd

Promotor: David Burn

Toeleverancier: Peter De Mey

Projectmedewerkers: Inga Behrendt (wetenschappelijk medewerker), Grantley McDonald (post-doctoraal onderzoeker)

Financiering: BOF K.U.Leuven START-project

Tijdschema: 1 oktober 2009 - 30 september 2013