Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen

Archief

Onderzoeksprojecten 1991-2008

Hieronder vindt u een selectie van grote projecten, gerealiseerd door (of onder de leiding van) de Alamire Foundation. Naast een korte toelichting bij ieder project worden telkens ook een aantal publicaties vermeld. Voor meer info in verband met de publicaties of voor een volledige bibliografische lijst verwijzen we naar de Publicaties en de Bibliografie Alamire Foundation 1991-2007.

Onderzoeksprojecten

  • Salva nos, Domine: een studie van gezongen broederschapliturgieën en hun sociale contexten in de zuidelijke Lage Landen, 1300-1550

Projecten in opdracht