Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen

Archief

Onderzoeksprojecten 1991-2008

Hieronder vindt u een selectie van grote projecten, gerealiseerd door (of onder de leiding van) de Alamire Foundation. Naast een korte toelichting bij ieder project worden telkens ook een aantal publicaties vermeld. Voor meer info in verband met de publicaties of voor een volledige bibliografische lijst verwijzen we naar de Publicaties en de Bibliografie Alamire Foundation 1991-2007.

Onderzoeksprojecten

  • Leonard Päminger: Componist van de reformatietijd
  • Tussen de plooien. Een onderzoek naar het stedelijke en private muziekleven in de Zuidelijke Nederlanden tussen Beeldenstorm en Twaalfjarig Bestand, via twee case-studies: Brugge – Gent
  • Inventarisatie van Antifonaria bewaard in Vlaanderen 
  • Auteurschap en anonimiteit in de 16de-eeuwse muziek. Een onderzoek naar de Alamire-handschriften.
  • Salva nos, Domine: een studie van gezongen broederschapliturgieën en hun sociale contexten in de zuidelijke Lage Landen, 1300-1550

Projecten in opdracht