Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen

Bio-bibliografie “Muziek en de Duitse Orde”

Bio-bibliografie “Muziek en de Duitse Orde”

Projectverantwoordelijke:Bruno Bouckaert
Projectmedewerker: Sofie Taes
Looptijd: december 2006 - januari 2007

Nam et illic Musae habitant: Muziek en de Duitse Orde

Dit bio-bibliografische rapport werd gerealiseerd in opdracht van de organisatoren van de Dag van de Oude Muziek – Alden Biesen (Musica, Festival van Vlaanderen Limburg, Alden Biesen).

Het rapport valt uiteen in drie grote luiken. Een eerste, thematische luik, bestudeert het gegeven ‘muziek en de Duitse Orde’ vanuit aanknopingspunten uit zijn geschiedenis, organisatie, zijn status en opzet, zijn institutioneel-structurele eigenheden en dagelijkse werking. In dit eerste luik ligt de nadruk op de eerste eeuwen uit de geschiedenis van de Orde; hier komt dan ook voornamelijk muziek uit de 12e tot de 16e eeuw aan bod.

Het tweede, bio-bibliografische luik van dit studierapport, focust op grootmeesters, commandeurs, ridders en muziekkapellen van de Duitse Orde. Allereerst wordt een overzicht geboden van de componisten die werkzaam waren binnen of voor de Duitse Orde, waarna in het hoofdstuk ‘Thuis bij de Orde’ de focus verschuift van grootmeesters naar ordegebieden of -residenties.

Het bio-bibliografische materiaal werd chronologisch gerangschikt, gegroepeerd per grootmeester / ordegebied, en verder gespecificeerd per componist. Waar mogelijk wordt in een korte, algemene toelichting de muzikale activiteit aan een hof, bij een orderidder etc. geschetst. Daarna wordt per relevante componist een beknopte biografische situering en typering van het muzikale oeuvre geboden, evenals een selectief werkoverzicht, een selectieve bibliografie en een opsomming van beschikbare moderne edities. Een laatste rapportluik biedt een excursus naar enkele minder voor de hand liggende, maar mogelijk relevante of bruikbare themata.


Rapport:

TAES, S., Nam et illic Musae habitant: Muziek en de Duitse Orde. Bio-bibliografisch rapport opgesteld door de Alamire Foundation i.o.v. de organisatoren van de Dag van de Oude Muziek – Alden Biesen (Musica, Festival van Vlaanderen Limburg, Alden Biesen), Leuven, 2007, 196 pp.

download rapport in pdf format