Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen

Jean de Castro: Opera omnia

Jean de Castro: Opera omnia

Projectverantwoordelijk: Ignace Bossuyt
Projectmedewerkers: Stratton Bull, Bart Demuyt, Katrien Derde, Saskia Willaert, Wouter De Wyngaert, Marijke Van Campenhout
Looptijd: 1991 – 2003

Samen met het gevierde triumviraat Orlandus Lassus, Philippus de Monte en Giaches de Wert, behoort de Luikse componist Jean de Castro (ca. 1540/45-1600) tot de vijfde generatie Frans-Vlaamse polyfonisten. Zijn activiteiten als componist situeerden zich hoofdzakelijk in Antwerpen, waar hij zich bewoog in gegoede burgerlijke kringen, aan het hof in Düsseldorf en in Keulen. In zijn gevarieerde oeuvre zijn de populairste genres in de vocale muziek van die tijd vertegenwoordigd: de Latijnse mis en motet, het Franse chanson en het Italiaanse madrigaal. Aan Jean de Castro worden ongeveer 420 composities toegeschreven, uitgegeven tussen 1569 en 1634 in zowat dertig aparte verzamelingen en in een aantal bloemlezingen. De herdrukken van sommige verzamelingen meer dan dertig jaar na de dood van de componist bevestigen zijn populariteit. Het valt moeilijk te begrijpen waarom zijn oeuvre totnogtoe evenwel nauwelijks werd bestudeerd of ter beschikking gesteld werd in moderne edities, vooral aangezien noch de verscheidenheid aan genres en (twee- tot achtstemmige) zettingen, noch de compositorische kwaliteiten van zijn muziek verschillen van die van zijn tijdgenoten. Bovendien is het 16de-eeuwse repertoire van twee- en in het bijzonder driestemmige muziek veel verschuldigd aan het oeuvre van Jean de Castro. Zo wordt door het toegankelijk maken van zijn muziek in deze editie – bedoeld voor zowel musicologen als uitvoerders – de ars perfecta van de vocale polyfonie, een hoogtepunt in de West-Europese muziekgeschiedenis, verder onthuld.Publicaties (selectie):

Een overzicht van de gepubliceerde volumes in de reeks Jean De Castro. Opera Omnia vindt u hier.

Recevez ce mien petit labeur. Jean de Castro: muziek en mecenaat in de 16de eeuw. Music and Patronage in the 16th Century, website met virtuele tentoonstelling; locatie: http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/decastro

BOSSUYT, I., Music and Context: the Secular Motets of Jean de Castro (ca. 1540/45-ca. 1600), in Album amicorum Albert Dunning, Turnhout, 2002, pp. 3-19.

BOSSUYT, I., Imitation, Adaptation, Arrangement: Current Compositional Practice in the Middle Ages and the Renaissance Exemplified by a Comparison between French Chansons of Orlando di Lasso and Jean de Castro, in Muzikos komponavimo principai: teorija ir praktika, ed. R. JANELIUSKAS, Kronta, 2001, pp. 7-23.

BOSSUYT, I., Orlando di Lasso as a Model for Composition as Seen in the Three-Voice Motets of Jean de Castro, in Orlando di Lasso Studies, ed. P. BERGQUIST, Cambridge, 1999, pp. 158-182