Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen

Missie

Missie

De Alamire Foundation stelt zich tot doel musicologisch onderzoek te voeren en te coördineren, in het bijzonder naar de muziek en het muziekleven in de Lage Landen tijdens het Ancien Regime. Haar onderzoek spitst zich vooral toe op het ontstaan en de bloei van de Vlaamse polyfonie tijdens de 15de en 16de eeuw, en bestrijkt zo een periode waarin Vlaanderen in het internationale muziekleven een leidende rol speelde. Daarnaast wil de Alamire Foundation het Vlaams muzikaal erfgoed lokaliseren, inventariseren, conserveren en onderzoeken. In het verlengde hiervan behoort het tot haar opdracht haar resultaten voor een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten. Door nauwe samenwerking met historici, kunsthistorici, liturgisten, linguïsten, professionele musici en ensembles worden muziekanalyse en uitvoeringspraktijk belicht vanuit een breed historisch, sociaal-cultureel, politiek en economisch perspectief.

De Alamire Foundation functioneert als een uniek forum op internationaal vlak. Door het onderhouden van talrijke samenwerkingsverbanden met prestigieuze onderzoeksinstellingen en door de organisatie van en regelmatige aanwezigheid op belangrijke internationale congressen, creëert zij een continue dialoog met onderzoekers wereldwijd. Haar onderzoeksresultaten verschijnen als kwalitatief hoogstaande wetenschappelijke monografieën en als artikels in toonaangevende vaktijdschriften, alsook in de vorm van facsimile-uitgaven en/of moderne kritische edities. In de reeks Yearbook of the Alamire Foundation verschijnen de proceedings van de internationale congressen en colloquia georganiseerd door de Alamire Foundation; in de reeks Monumenta Flandriae Musica wordt een selectie van unieke Vlaamse muziek uit de periode van de Middeleeuwen tot 1800 in moderne kritische editie uitgegeven. De organisatie van tentoonstellingen en van concerten met befaamde musici en ensembles, gepaard gaand met de publicatie van zowel gespecialiseerde als hoogvulgariserende boeken en artikels, verleent aan dit onderzoek een blijvende maatschappelijke relevantie.