Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen

Publicaties


In oktober 2009 startte de Alamire Foundation met het Journal of the Alamire Foundation, uitgegeven door Brepols Publishers. Dit Journal verschijnt twee keer per jaar, zowel gedrukt als elektronisch. De belangrijkste doelstelling is om een kritisch forum te bieden voor zeer recent en hoogstaand onderzoek, uitgevoerd zowel door jonge onderzoekers als  vooraanstaande internationale experts, over muziek in of met betrekking tot de Lage Landen tot het einde van het Ancien Régime. Het Journal of the Alamire Foundation is hoofdzakelijk in het Engels, maar ook bijdragen in andere algemeen gekende talen komen in aanmerking. Meer informatie 

De publicaties van de Alamire Foundation, in nauwe samenwerking met Alamire Muziekuitgeverij, de wetenschappelijke reeksen Yearbook of the Alamire Foundation en Monumenta Flandriae Musica, naast talrijke facsimile-edities kunnen nog steeds besteld worden via de website van Alamire Muziekuitgeverij.

Voorts produceert de Alamire Foundation nog een steeds groeiend aantal publicaties en bijdragen in uitstekende tijdschriften, prestigieuze boeken, repertoria en encyclopedieën. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de algemene bibliografie, waarin naast de publicaties ook de diverse andere aspecten van de werking van de Alamire Foundation aan bod komen, waaronder tentoonstellingen, lezingen, cd’s en concerten.