Een procesgerichte benadering van renaissancepolyfonie: temporaliteit en klankervaring als organisatieprincipes in de ricercars van Adriaan Willaert

Polyphony
October 2005 - September 2009

More information