Klinkende muziek in de Abdij van Park

Image

Silentii

Nieuws
1 dec 2022

Muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de Abdij van Park.

Al in de twaalfde eeuw zongen haar bewoners er gregoriaans. Deze vocale traditie is vaak het vertrekpunt voor polyfonie: aan het eenstemmige gregoriaans werden stemmen toegevoegd waardoor zich een complex en rijk meerstemmig weefsel ontplooide. Daarbij evolueerde het oorspronkelijke gregoriaans naar meer uitgesponnen melodische lijnen, die in vele renaissancepolyfonie als constante factor dienst deed binnen de meerstemmigheid, we spreken over de ‘cantus firmus’.

In een opname van ensemble in residentie Cappella Pratensis wordt het responsorium O sanctissime presul Donatiane voor het feest van Sint-Donaas aan zo’n transformatie onderworpen; als het ware een cantus firmus zonder begeleidende stemmen. Deze opname wordt gepresenteerd in de nieuwe geluidsinstallatie Silentii. Een multimediaal project van de Alamire Foundation in samenwerking met Abdij van Park, PARCUM en Visit Leuven dat de voorbije maanden in de Library of Voices werd ontwikkeld door mediakunstenaar-stafmedewerker Rudi Knoops in het kader van het FWO strategisch onderzoeksproject The Sound of Music.

De installatie krijgt een plaats op de site van de Abdij van Park, achter het metalen hek tussen de watermolen en de ingang van de abdij, waar je een mooi uitzicht hebt over de vijvers. Ze bestaat uit vijf luidsprekers, opgesteld in boogvorm. Uit elke luidspreker klinkt één van de stemmen, waardoor je de ene prominenter zal horen dan de andere, afhankelijk van waar je staat. Maar ook de kleurverschillen in elk van de stemmen zijn duidelijk hoorbaar. We kunnen spreken van een polyfone gelaagdheid binnen de eenstemmigheid.

De Alamire Foundation voorziet de mogelijkheid om in de toekomst ook andere composities in de installatie te integreren. Het gregoriaans en de polyfonie worden een permanente klankbron van de site, naast het luiden van de klokken en de natuurgeluiden, en maakt zo opnieuw deel uit van het dagelijkse ritme van de abdij. 

Als ‘site van de stilte’ vormt de Abdij van Park ook de ideale habitat voor deVespers 2022. De Alamire Foundation brengt in samenwerking met de Stad Leuven twee vesperconcerten naar de abdijkerk. Na het eerste concert van Vocaal ensemble Gemma eind november, volgt een evocatie van de vesperliturgie voor Maria Magdalena door Cappella Pratensis op 4 december om 15u. Voor dit gratis moment van verstilling (40 minuten muziek) hoeft u niet te reserveren.