IDEM

Image

De Integrated Database for Early Music (IDEM) beoogt de uitbouw van een veelzijdige database voor het onderzoek, de studie en de uitvoering van middeleeuwse en renaissancemuziek uit de Lage Landen.

IDEM vormt een uniek instrument voor het behoud, de studie en de valorisatie van het cultureel erfgoed van de Lage Landen, met inbegrip van zowel bronnen die momenteel in de Lage Landen worden bewaard, als bronnen die in het buitenland worden bewaard maar die rechtstreeks verband houden met de regio. De database integreert digitale beelden of primaire muzikale bronnen (originele manuscripten en drukken) met de belangrijkste tools voor het bestuderen van de onmiddellijke context van de bronnen.

IDEM zal een onmisbaar instrument zijn voor het onderzoek naar en het begrijpen van middeleeuwse en renaissancemuziek. De database biedt een veel ruimere toegang tot de bronnen dan nu het geval is. Momenteel is er veel belangrijk muzikaal patrimonium slechts selectief beschikbaar, zelfs voor de meeste academische musicologen. Aangezien veel materiaal bovendien nog steeds wordt bewaard in kleinere archieven en kerkelijke instellingen in plaats van in grote onderzoeksbibliotheken, kan het zelfs wanneer materiaal in principe beschikbaar is, in de praktijk nog steeds moeilijk te verkrijgen zijn. IDEM stelt dit materiaal vrij ter beschikking van iedereen die er interesse voor heeft. Daarnaast worden de beelden in kleur, met een zeer hoge resolutie in de databank opgenomen; deze zijn van een kwaliteit die veel hoger is dan wat doorgaans wordt aangeboden door de reproductiediensten van bibliotheken, archieven en andere instellingen die over originele bronnen beschikken.

Image

Bovendien biedt de databank niet alleen afbeeldingen van de bronnen zelf, maar ook de meest recente informatie over een gevarieerd scala van aspecten die verband houden met de bronnen en hun inhoud. Deze omvatten fysieke aspecten van de bron (zoals binding, structuur, gebruikte materialen, die allemaal van cruciaal belang zijn voor het bepalen van de herkomst van een bron), verluchtingen en andere artistieke elementen, teksten, opnamen, edities van de stukken, en gidsen voor het direct uitvoeren vanuit de originele notatie.

De databank bevat zowel polyfone muziek als het gregoriaans. Dit is belangrijk voor een beter begrip van de muziek uit de middeleeuwen en de renaissance, aangezien het gregoriaans het muzikale basisrepertoire van die tijd was, en het gregoriaans gewoonlijk wordt genegeerd door onderzoekers van polyfone muziek. IDEM stimuleert zo een meer holistisch, en uiteindelijk nauwkeuriger, beeld door de twee met elkaar in verband te brengen. De databank draagt niet alleen bij tot vernieuwend onderzoek, maar ook tot het behoud op lange termijn van kostbare bronnen. Het materiaal is vaak kwetsbaar, en de conserveringsomstandigheden zijn dikwijls niet optimaal. De digitale bewaring van muziekbronnen is dan ook een noodzakelijke stap in het behoud van het muzikale patrimonium van de Lage Landen.

IDEM draagt niet alleen bij tot excellent en innovatief onderzoek, maar ook tot de langdurige bewaring en conservering van kostbare bronnen. Door primaire bronnen en secundair materiaal onder één paraplu aan te bieden, vergemakkelijkt de databank niet alleen het onderzoek van musicologen, maar ook van literatuur- en kunsthistorici, evenals van uitvoerende kunstenaars en praktijkgerichte onderzoekers. De databank gaat dus de toenemende specialisatie tegen door een essentieel interdisciplinair onderzoeksinstrument te bieden. Door verschillende soorten informatie te verzamelen die gewoonlijk afzonderlijk worden bestudeerd, bevordert de databank een nieuw synthetisch en breed interdisciplinair begrip van middeleeuwse en renaissancemuziek en muziekcultuur.

Image