Alamire Study Centre

Image

Het Huis van de Polyfonie en het Alamire Study Centre zijn de valorisatieplatformen van de Alamire Foundation van waaruit de onderzoeksresultaten op een wetenschappelijk gefundeerde wijze via diverse media, activiteiten en evenementen aan een breed publiek worden gecommuniceerd.

Het Huis van de Polyfonie en, in het verlengde, het Alamire Study Centre zijn de beide platformen die de Alamire Foundation inzet en verder ontwikkelt om via valorisatiegericht onderzoek het proces van verborgen naar toegankelijk erfgoed te coördineren en naar public outreach te vertalen. Een gediversifieerd aanbod aan wetenschapscommunicatie speelt daarbij in op de noden van zowel de culturele als de educatieve sectoren, met de bedoeling daardoor de impact van het muzikaal erfgoed uit de Lage Landen te verhogen, het maatschappelijk te implementeren en het toekomstgericht te borgen.

Vanuit het Alamire Study Centre worden

  • de onderzoeks- en valorisatie projecten gecoördineerd;
  • in functie hiervan gerichte communicatie gevoerd;
  • de collecties van de Alamire Foundation beheerd.

Het Alamire Study Centre is ondergebracht in het Gastenkwartier op de site van de Abdij van Park.