Residenties

Image

Gregoriaans en polyfonie komen tot leven wanneer ze uitgevoerd worden door muziekensembles die repeteren, experimenteren en concerten geven in het Huis van de Polyfonie. Deze ensembles bieden ook praktijkgerichte inzichten. Het ensemble in residentie Cappella Pratensis, waarmee een langdurige samenwerkingsovereenkomst is gesloten, krijgt praktische ondersteuning voor haar activiteiten, terwijl de sessies van ParkCollegium worden vergoed, zodat professionele musici in staat worden gesteld tijd te besteden aan praktijkgericht onderzoek. Gerenommeerde internationale ensembles krijgen op projectbasis kortlopende residenties aangeboden.

CAPPELLA PRATENSIS

Image

Cappella Pratensis is gespecialiseerd in de muziek van Josquin Desprez (= Pratensis) en andere polyfonisten uit de vijftiende en zestiende eeuw. Het ensemble brengt doorlopend uitvoeringen met eigen programma’s en originele interpretaties, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk bronnenonderzoek.  Zoals in de renaissance gebruikelijk was, staan de zangers van Cappella Pratensis vaak rond een centrale muziekstandaard. Zij zingen uit facsimile-uitgaven van originele koorboeken. Daardoor ook ontstaat een uniek perspectief op het repertoire. Het ensemble werd in 1987 opgericht en het staat nu onder de artistieke leiding van zanger en dirigent Stratton Bull.

Van de ensembles in residentie worden niet alleen kwaliteitsvolle uitvoeringen verwacht, maar ook een actieve inbreng in de onderzoeksprojecten van de Alamire Foundation. Daar waar ParkCollegium in belangrijke mate inzet op jonge zangers en de interpretatie van de historische bron, kan Cappella Pratensis bogen op gespecialiseerde expertise op het vlak van de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. In het door de Alamire Foundation beoogde praktijkonderzoek is dan ook een belangrijke rol voor hen weggelegd, die door onderlinge interactie wordt versterkt.

PARKCOLLEGIUM

Image

ParkCollegium is een collectief van professionele zangers dat voor specifieke projecten wordt ingezet en verbonden is aan het Huis van de Polyfonie. Het ensemble zingt steeds vanuit de oorspronkelijke notatie. De zangers staan daarvoor opgesteld rond een lezenaar waarop een facsimile (een reproductie op ware grootte van de originele bron) is geplaatst. Dit behelst een fundamenteel andere manier van musiceren dan we vandaag kennen. Klank, samenzang en frasering krijgen er een totaal ander karakter door. ParkCollegium is in eerste instantie opgevat als het huisensemble van de Alamire Foundation, in residentie in het Huis van de Polyfonie, met vijf tot acht zangers die op vrij permanente basis de met het Alamire Digital Lab gedigitaliseerde muziek ontsluiten en verspreiden, in Leuven, in Vlaanderen en internationaal. Het ensemble kan worden ingezet tijdens internationale festivals en conferenties, bij multimediale opnames en bij het uitwerken van interactieve projecten, om zo op een zeer directe manier ongekend muzikaal erfgoed uit te dragen en te laten bestuderen.