DeVespers 2022

Image

Festival
27 nov - 4 dec 2022

In samenwerking met de Stad Leuven organiseert de Alamire Foundation eind november twee vesperconcerten. Eeuwenoude gezangen bedoeld voor het avondgebed worden in concertvorm opnieuw tot klinken gebracht in de kerk van de Abdij van Park. Voor deze gratis momenten van verstilling (40 minuten muziek) hoeft u niet te reserveren.

Ensemble Gemma - Celebremus! Vespergezangen uit het middeleeuwse Zweden

Gemma brengt gezangen uit het officie voor Sigfrid van Växjö, een plaatselijke heilige die aan het eind van de tiende eeuw als missiebisschop vanuit York naar Zweden kwam, en uit het dertiende-eeuwse officie voor Botvid van Botkyrka, eveneens een populaire heilige die nationale bekendheid verwierf. Daarna volgen gezangen van de Birgittinessen, een orde gesticht door Birgitta van Zweden (ca. 1303-1373). Deze zijn afkomstig uit het officie van de zusters, de zogenaamde ‘Cantus sororum’, het enige officierepertoire dat specifiek voor vrouwen werd samengesteld.

Het vocaal ensemble Gemma werd in 2006 opgericht door zangeres, musicologe en pedagoge Karin Lagergren, die in november gedurende drie weken in residentie zal zijn in het Huis van de Polyfonie en de Library of Voices. Ze legt er de laatste hand aan het boek Birgittine Chantscapes. Chant and Liturgy in the Order of Birgittines during 800 years, het resultaat van onderzoek dat gedeeltelijk bij de Alamire Foundation is uitgevoerd.

27 november om 15u

Cappella Pratensis - Maria Magdalena

Ensemble in residentie Cappella Pratensis brengt een evocatie van de vesperliturgie voor Maria Magdalena. Deze boeiende figuur speelde een sleutelrol in het passieverhaal van Jezus: omdat ze de eerste was om de verrezen Christus te zien, werd ze bekend als “apostola apostolorum”, de apostel van de apostelen. Cappella Pratensis zingt vroeg-zestiende-eeuwse anonieme werken uit de rijke collectie koorboeken van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in ’s-Hertogenbosch, waar het feest voor Maria Magdalena een van de belangrijkste momenten van het jaar was.

4 december om 15u

Aankomende evenementen

zondag 27 nov '22
Sint-Jan-de-Evangelistkerk, Abdij van Park

Celebremus! Vespergezangen uit het middeleeuwse Zweden

zondag 4 dec '22
Sint-Jan-de-Evangelistkerk, Abdij van Park

Ter ere van Maria Magdalena