Library of Voices

Image

De Library of Voices is een hedendaagse ontmoetingsplek waarin boek, digitaal beeld en sound zijn ondergebracht en met de nieuwste technieken worden ontsloten. De uitwerking van dit wetenschappelijk concept vindt plaats in de context van een FWO/Hercules-project, dat door de FWO Commissie “Science” als volgt werd beoordeeld:

This is one of the clearest examples of how advanced technical infrastructure can materially advance scholarship in an academic area clearly located outside the natural and social sciences.

In dit innovatieve, hoogtechnologische project streeft de Alamire Foundation naar:

  • analyse van meerstemmige gelaagdheid en onderzoek gericht op het zingen in akoestisch gereconstrueerde historische ruimtes in de Alamire Sounds Labs;
  • de uitbouw van een documentatiecentrum met digitale en fysieke collecties. De basis hiervoor is gelegd door de verzameling die de Alamire Foundation sinds haar stichting heeft opgebouwd, aangevuld met schenkingen. Hierdoor groeit de Library of Voices uit tot het referentiepunt voor kennis in het domein van muziek vóór 1800 in al haar aspecten en toepassingen. Ook op het niveau van dit onderzoekscentrum wordt interactie tussen de academicus en de musicus betracht door in te spelen op de noden van zowel de universiteiten als de conservatoria.

Samen met het Huis van de Polyfonie wil de Library of Voices zich ontwikkelen tot het mondiaal hoofdkwartier voor praktijkgericht onderzoek naar vocale en instrumentale muziek uit de middeleeuwen en de renaissance. Technologie speelt daarbij een essentiële rol: interne, transversale samenwerking met KU Leuven-partners als het Departement Elektrotechniek (ESAT ‒ STADIUS) en de dienst voor bibliotheek- en informatiesystemen (LIBIS) resulteert in de actieve participatie van de Alamire Foundation aan projecten en initiatieven in de betrokken domeinen, maar bovenal in de uitbouw van innovatieve soundlaboratoria en databanken. Zij zullen tijdens de komende jaren uitgroeien tot de kern van het Alamire Data Research Centre, waar de beoogde omzetting van beeld naar klank en van theorie naar praktijk, met en door inbreng van spitstechnologie tot stand wordt gebracht.

Image

De digitale bibliotheek is gebaseerd op de beelden die sinds 2011 door het Alamire Digital Lab worden geproduceerd en vervolgens worden bewaard en toegankelijk gemaakt via de Integrated Database for Early Music. De Library of Voices fungeert dus als hoofdkwartier waar alle gegevens worden verzameld en verwerkt, aangevuld met opnames die in de digitaliseringsstudio van de Library of Voices worden gemaakt.