Huis van de Polyfonie

Image

Het Huis van de Polyfonie op de site van de Abdij van Park vervult zowel een onderzoeks- als een valorisatiefunctie, die door de situering in de onmiddellijke omgeving van de stad Leuven wordt versterkt. De universiteit is een aantrekkingspool voor internationaal hoogkwalitatief onderzoek en de stad kent met een zich steeds verjongend publiek een groeiende culturele activiteit. De locatie is daardoor een geschikte uitvalsbasis voor internationale contacten en samenwerking, terwijl de inbedding in de culturele abdijsite in Heverlee de plek tot een trefpunt en een aantrekkingspool voor een breed en gediversifieerd publiek maakt.

Sinds 2011 coördineert en stuurt de Alamire Foundation vanuit dit Huis van de Polyfonie haar traject van kennisbeheer. De werking wordt bepaald door de doelstellingen en methodologie van de organisatie: de ontwikkelde kennis borgen maar ze tegelijkertijd ook toetsen aan de praktijk, om vervolgens nieuwe inzichten en expertise te genereren. Dit impliceert dat valorisatie niet enkel als een resultante van onderzoek moet worden beschouwd, maar dat ze er zelf deel van uitmaakt en er een determinerende rol in speelt. Omwille van de unieke interactie die daardoor tussen wetenschap, uitvoering en publiek ontstaat, is het Huis van de Polyfonie ‒ naar aanleiding van de toekenning van een mandaat van het Industrieel Onderzoeksfonds ‒ in 2016 door internationale experten bevestigd als “International Centre of Excellence” voor de ontsluiting van muzikaal erfgoed in de Lage Landen.

Image

De meervoudige opdracht van het Huis van de Polyfonie wordt weerspiegeld in de respectievelijke ruimtes die, naast hun functie als kantoor- en vergaderplaats, zijn afgestemd op:

  • onderzoek en experiment in de laboruimtes;
  • ontvangsten en publieksmomenten, lezingen, lecture-performances (waarbij uiteenzettingen met uitvoering worden gecombineerd), workshops, inspiratiedagen (voor deelnemers die professioneel of in hun vrije tijd met polyfonie of gregoriaans worden geconfronteerd), congressen, concerten en concertinleidingen in de grote laboruimte, die plaats biedt aan 100 bezoekers. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar volwassenenvorming en samenwerking met opleidingsinstituten (waarbij de Alamire Foundation bijdraagt tot de wetenschappelijke onderbouwing van de opleiding van jonge professionele musici aan, bijvoorbeeld, het Koninklijk Conservatorium van Den Haag of de Schola Cantorum Basiliensis);
  • onderzoek naar en conservatie en valorisatie van de collectie historische instrumenten en replica's uit de middeleeuwen tot de vroege negentiende eeuw, die in de muziekkamer worden bewaard.

Vanuit dit concept is het Huis van de Polyfonie het ideale instrument om door onderzoek en experiment gegenereerde inzichten naar het publiek te vertalen. Conform de doelstellingen en methodologie van de Alamire Foundation, is deze valorisatie in al haar aspecten gediversifieerd.