Publicaties

Image

De publicaties van de Alamire Foundation vindt u in onderstaand overzicht of via de webshop.

Leuven Library of Music in Facsimile

De reeks facsimile-uitgaven van de Leuven Library of Music in Facsimile (LLMF) van de Alamire Foundation, met als General Editors David Burn en Bart Demuyt, bestaat uit kwalitatief hoogstaande reproducties van originele muziekbronnen die op esthetisch, historisch en cultureel vlak bijzonder waardevol zijn. De reeks is ruim opgevat, met zowel vocale als instrumentale een- en meerstemmige composities uit de middeleeuwen, de renaissance en latere perioden. Met het oog op een weergave die het origineel zo dicht mogelijk benadert, wordt elke facsimile volledig in kleur en op ware grootte gepubliceerd. Een toonaangevend expert schrijft voor elke uitgave een grondig commentaar over de stand van zaken van het onderzoek, met aandacht voor de codicologie, de inhoud, de geschiedenis en de context van de bron.

  • NIEUW: Volume 5 nu beschikbaar

In 1548 ontving Maria van Hongarije (1505-58) een opmerkelijk muzikaal geschenk van haar kapelmeester Benedictus Appenzeller: een ingenieuze canon gedrukt op een linnen doek. De ontrafeling van dit unieke werk, dat door zijn uitzonderlijke wijze van publicatie vrij letterlijk als "tafelmuziek" kan worden opgevat, staat centraal in het vijfde volume van de reeks Leuven Library of Music in Facsimile.

De facsimile en de studie zijn nu beschikbaar in de webshop.

  • NIEUW: Volume 6 nu beschikbaar

Volume 6 in de reeks is het resultaat van het Alamire-onderzoeksproject rond het basse danse-handschrift van Margaretha van Oostenrijk (KBR, Ms. 9085). Een internationaal team van experten met Grantley McDonald (editor), Adam Bregman, Adam Knight Gilbert, Dagmar Eichberger, Christa Hoffman, Ann Kelders en Tatiana Gersten biedt een grondige analyse van de verschillende facetten van dit unieke boekje uit de Lage Landen. Het uitzonderlijke, luxueuze manuscript op zwart perkament, beschreven met gouden en zilveren inkt, werd na een lang en zorgvuldig onderzoek van state-of-the-art reproductietechnieken ontsloten via een gloednieuwe facsimile-uitgave. Het oorspronkelijke manuscript, dat zelden de kluis verlaat, wordt bewaard in KBR.

U kan de studie alvast terugvinden in de webshop - de facsimile is binnenkort beschikbaar.

Journal of the Alamire Foundation

Image

Het Journal of the Alamire Foundation is een wetenschappelijk tijdschrift dat sinds 2009 tweemaal per jaar verschijnt. General Editors zijn David Burn, Katelijne Schiltz (Universität Regensburg, 2008-2015) en Sarah Long (Michigan State University, 2015-), met Stratton Bull als coördinator voor de Alamire Foundation. De kwaliteit van deze publicatie wordt verzekerd door de General Editors, gesteund door een Editorial Board en een Advisory Board voor peer‐reviewing, beide samengesteld uit toonaangevende academici uit het veld. Het Journal of the Alamire Foundation wordt uitgegeven door Brepols Publishers en de hele reeks is zowel verkrijgbaar in paperback als vrij beschikbaar in Open Access.

Nu beschikbaar:

Journal of the Alamire Foundation Volume 15 - No. 2 (Najaar, 2023): Musical Interactions Between the Low Countries and Central Europe, c. 1450-c. 1550

Yearbook of the Alamire Foundation

Image

In 1994 startte de Alamire Foundation, in samenwerking met Alamire Muziekuitgeverij, de reeks Yearbook of the Alamire Foundation. Deze jaarboeken waren in hoofdzaak opgebouwd rondom een of meer musicologische thema’s, en bevatten de papers die op de door de Alamire Foundation georganiseerde internationale colloquia werden voorgesteld. Op deze manier stelden zij nieuwe onderzoeksresultaten voor, die meteen in een bredere context geplaatst werden. Een internationaal leescomité stond garant voor de kwaliteit van de publicaties. In 2008 werd de publicatie van het Yearbook of the Alamire Foundation stopgezet om over te stappen op het Journal of the Alamire Foundation, een wetenschappelijk tijdschrift dat tweemaal per jaar verschijnt. De uitgaven van de reeks zijn vrij te downloaden.

Andere publicaties

Alamire Foundation Editions

Image

Passacaille ontstond in de vorige eeuw rond de figuur van Paul Dombrecht, die een passie had voor minder gekend repertoire en dat met alle aandacht voor de historisch en culturele context liet herleven in concerten en opnames. Al in die eerste jaren ontstonden er punctuele samenwerkingen met de Alamire Foundation in projecten rond polyfonie. Dit resulteerde in unieke opnames met onder ander de Capilla Flamenca en Oltremontano (Alexander Utendal en Philippus de Monte) en More Maiorum, Piffaro en Trigon-project (Jean de Castro).

Toen Jan De Winne in 2004 het label overnam, werd het idee dat aan de basis van Passacaille lag verder uitgewerkt: een platform uitbouwen voor kunstenaars die de muziek benaderen met aandacht voor de historische en culturele achtergrond van het gebrachte repertoire. Een platform voor zowel gekende artiesten maar eveneens voor jonge uitvoerders en aanstormend talent. Meermaals is het gebruikte instrumentarium een deel van het boeiende verhaal van de opnames. De synergie tussen muziek en vormgeving wordt steeds in acht genomen en een bijzondere aandacht gaat uit naar informatieve teksten bij de producties.

Passacaille is in de laatste 15 jaar uitgegroeid tot een gewaardeerde referentie binnen de labels van de oude muziek. Net omwille van die internationale gedragenheid heeft het nu de intentie om in de reeks Alamire Foundation Editions het erfgoed van de Vlaamse polyfonie wereldwijd uit te dragen, een ambitie die beide organisaties delen.

De Alamire Foundation staat garant voor kwaliteit en excellentie, hoogstaand wetenschappelijk onderzoek mondt uit in vernieuwende artistieke producties met de beste specialisten in het domein. Net daarom is deze samenwerking voor Passacaille een unieke kans om haar catalogus verder uit te bouwen met topstukken uit het verleden die op het hoogste artistiek niveau en in de best mogelijke condities worden opgenomen.