Publicaties

Image

De publicaties van de Alamire Foundation vindt u in onderstaand overzicht of via de webshop.

Leuven Library of Music in Facsimile

De reeks facsimile-uitgaven van de Leuven Library of Music in Facsimile (LLMF) van de Alamire Foundation, met als General Editors David Burn en Bart Demuyt, bestaat uit kwalitatief hoogstaande reproducties van originele muziekbronnen die op esthetisch, historisch en cultureel vlak bijzonder waardevol zijn. De reeks is ruim opgevat, met zowel vocale als instrumentale een- en meerstemmige composities uit de middeleeuwen, de renaissance en latere perioden. Met het oog op een weergave die het origineel zo dicht mogelijk benadert, wordt elke facsimile volledig in kleur en op ware grootte gepubliceerd. Een toonaangevend expert schrijft voor elke uitgave een grondig commentaar over de stand van zaken van het onderzoek, met aandacht voor de codicologie, de inhoud, de geschiedenis en de context van de bron.

  • NIEUW: Volume 5 nu beschikbaar

In 1548 ontving Maria van Hongarije (1505-58) een opmerkelijk muzikaal geschenk van haar kapelmeester Benedictus Appenzeller: een ingenieuze canon gedrukt op een linnen doek. De ontrafeling van dit unieke werk, dat door zijn uitzonderlijke wijze van publicatie vrij letterlijk als "tafelmuziek" kan worden opgevat, staat centraal in het vijfde volume van de reeks Leuven Library of Music in Facsimile.

  • NIEUW: Volume 6 nu beschikbaar

Volume 6 in de reeks is het resultaat van het Alamire-onderzoeksproject rond het basse danse-handschrift van Margaretha van Oostenrijk (KBR, Ms. 9085). Een internationaal team van experten met Grantley McDonald (editor), Adam Bregman, Adam Knight Gilbert, Dagmar Eichberger, Christa Hoffman, Ann Kelders en Tatiana Gersten biedt een grondige analyse van de verschillende facetten van dit unieke boekje uit de Lage Landen. Het uitzonderlijke, luxueuze manuscript op zwart perkament, beschreven met gouden en zilveren inkt, werd na een lang en zorgvuldig onderzoek van state-of-the-art reproductietechnieken ontsloten via een gloednieuwe facsimile-uitgave. Het oorspronkelijke manuscript, dat zelden de kluis verlaat, wordt bewaard in KBR.

Journal of the Alamire Foundation

Image

Het Journal of the Alamire Foundation is een wetenschappelijk tijdschrift dat sinds 2009 tweemaal per jaar verschijnt. General Editors zijn David Burn, Katelijne Schiltz (Universität Regensburg, 2008-2015) en Sarah Long (Michigan State University, 2015-), met Stratton Bull als coördinator voor de Alamire Foundation. De kwaliteit van deze publicatie wordt verzekerd door de General Editors, gesteund door een Editorial Board en een Advisory Board voor peer‐reviewing, beide samengesteld uit toonaangevende academici uit het veld. Het Journal of the Alamire Foundation wordt uitgegeven door Brepols Publishers en de hele reeks is zowel verkrijgbaar in paperback als vrij beschikbaar in Open Access.

Nu beschikbaar:

Journal of the Alamire Foundation Volume 15 - No. 1 (Voorjaar, 2023): Rhythm in the Arts in the Late Middle Ages II

Yearbook of the Alamire Foundation

Image

In 1994 startte de Alamire Foundation, in samenwerking met Alamire Muziekuitgeverij, de reeks Yearbook of the Alamire Foundation. Deze jaarboeken waren in hoofdzaak opgebouwd rondom een of meer musicologische thema’s, en bevatten de papers die op de door de Alamire Foundation georganiseerde internationale colloquia werden voorgesteld. Op deze manier stelden zij nieuwe onderzoeksresultaten voor, die meteen in een bredere context geplaatst werden. Een internationaal leescomité stond garant voor de kwaliteit van de publicaties. In 2008 werd de publicatie van het Yearbook of the Alamire Foundation stopgezet om over te stappen op het Journal of the Alamire Foundation, een wetenschappelijk tijdschrift dat tweemaal per jaar verschijnt. De uitgaven van de reeks zijn vrij te downloaden.

Andere publicaties