GAUDE

Image

GAUDE

Expo
7 dec - 4 feb 2024

Een innovatieve klankinstallatie die muzikaal erfgoed tot leven brengt in de Abdij van Park

De Alamire Foundation creëerde voor het New Horizons/Dieric Bouts Festival in samenwerking met KU[N]ST Leuven en Abdij van Park een innovatieve klankinstallatie in de pandgang van de abdij. Ze kreeg de naam GAUDE, verwijzend naar het processielied op tekst van Gilles Carlier (†1472) en muziek van Guillaume Du Fay (†1474), tijdgenoten van kunstschilder Dieric Bouts. Deze hymne vormt de leidraad van de installatie.

“Gaude redempta plebsque caelicola festa Mariae
iubila voce mente tripudia cantica psalle”

(Verheug u, verlost volk en hemelbewoner, het zijn de feesten van Maria.
Laat uw stem juichen, laat uw geest dansen, hef liederen aan.)

De klankinstallatie maakt het mogelijk om te horen hoe het eenstemmige gregoriaans zich processiegewijs doorheen de ruimte van de pandgang verplaatst. Daarnaast wordt in deze immersieve klankervaring met het meerstemmige Agnus Dei uit Du Fay’s Missa Ecce Ancilla Domini ook de complexe textuur en de gelaagdheid van de polyfonie die in de kerk tijdens de liturgie werd gezongen, ontrafeld.

De hymne Gaude redempta is afkomstig uit de eerste Vespers van de Recollectio Festorum Beata Marie Virginis, de Feestbundel ter ere van de heilige Maagd Maria die zijn oorsprong vindt in het vijftiende-eeuwse Kamerijk. Het officie herdenkt Maria in zes feesten: haar ontvangenis, geboorte, de annunciatie, de visitatie, lichtmis en de tenhemelopneming. Het Recollectio-officie bereikte ook de Leuvense gebedshuizen, waarvan o.a. twee zeventiende-eeuwse handschriften uit het Pauscollege die het officie bevatten, getuigen zijn.

Met GAUDE wil de Alamire Foundation de muzikale rituelen van destijds opnieuw tot klinken brengen in een virtuele wereld. Na reeds verschillende installaties in het verleden te hebben ontworpen, doen we voor dit innovatieve klankkunstwerk beroep op het wetenschappelijke onderzoek naar het officie en de gezangen van Du Fay door musicologe en Senior Fellow bij de Alamire Foundation, Barbara Haggh-Huglo. Zo maken we dit muzikale erfgoed van de Lage Landen, dat ook hier in Leuven heeft geklonken, opnieuw springlevend.

Van 7 december tot 4 februari 2024.
Meer info en tickets via de website van Abdij van Park.

Concept:

Alamire Foundation
Bart Demuyt
Rudi Knoops

Musicologisch onderzoek:

Barbara Haggh-Huglo

Technische realisatie:

CONCEPT10
Steven Kemland
Stijn Vermeiren

Productie:

Alamire Foundation
Peter Van den Borre
Aletheia Vanackere
Barbara Van den Abeele

Uitvoerders:

Cappella Pratensis
Stratton Bull (artistieke leiding)
Tim Braithwaite
Paul Kolb
Lior Leibovici
Grantley McDonald
Korneel Van Neste

Opname:

LUCA – Campus Lemmensinstituut
17 september 2023

Opnameleiding:

Manuel Mohino
Flavio Lanotti

Met dank aan:

Johan Abts
Koen Adams
Katrien Deckers
Maarten Jacobs
Lien De Keukelaere
Gilbert Huybens
KU[N]ST Leuven

Installatie in het kader van FWO – SBO project The Sound of Music en het stadsfestival New Horizons / Dieric Bouts.

Image