Mechelen - Museum Hof van Busleyden

Image

Mechelen Koorboek (B-MEa-ms-ss) © Exponanza

Expo

Permanente tentoonstelling (tijdelijk gesloten)

In Mechelen is de renaissance residentie van humanist Hieronymus van Busleyden (†1517)  omgebouwd tot een nieuw museum met internationale uitstraling. Het Mechels Koorboek, een  verlucht muziekhandschrift uit het atelier van Petrus Alamire, werd vermoedelijk rond 1515-16 in  Mechelen vervaardigd en is daarmee het enige Alamire-handschrift dat bewaard gebleven is op zijn  oorspronkelijke plaats van bestemming. Het manuscript uit de collectie van het Stadsarchief Mechelen wordt ‒ in origineel of in de vorm van de door de Alamire Foundation gepubliceerde facsimile ‒ permanent tentoongesteld in de ruimte die de Foundation, in samenwerking met de curatoren,  conceptueel heeft ingevuld. 

De opdracht aan de Alamire Foundation resulteerde in de installatie POLYPHONY UNRAVELLED 5.1.3,  geconcipieerd rond een voor dit project gemaakte opname van twee Kyrie's uit het Mechels Koorboek  (uit, respectievelijk, een mis van Pierre de la Rue en de openingsmis van Matthaeus Pipelare),  uitgevoerd door ParkCollegium. Elke stem heeft een aparte geluidsdrager en klinkt vanop een vaste  plek in de verduisterde ruimte. De gelaagdheid van de polyfonie wordt zo stem per stem opgebouwd  in een ervaringsgerichte opstelling. 

Met het museumteam en de multimediapartner werd bovendien een toepassing voor een  aanraakscherm geconcipieerd, een digitaal bladerboek waarbij geselecteerde pagina's uit het koorboek ontsloten worden met bijbehorende informatie over de historiek, de verluchting, de  materiële aspecten en de muziek.

Op dit moment is het museum gesloten. Het heropent op zaterdag 24 februari 2024.