Internationale Conferentie Petrus Alamire: New Perspectives on Polyphony

Image

Tentoonstelling Petrus Alamire, Antwerpen © Alamire Foundation

Conference
18 - 23 aug 2015

De valorisatietrajecten die in het kader van New Perspectives on Polyphony zijn uitgezet, mondden uit in een grootschalig drieluik rond het handschriftencorpus van Petrus Alamire en zijn atelier: de tentoonstelling Petrus Alamire - meerstemmigheid in beeld (Antwerpen, 19 augustus - 25 november 2015), de internationale conferentie Petrus Alamire - New Perspectives on Polyphony en het festival Laus Polyphoniae (Antwerpen, 19-30 augustus 2015).

De resultaten van het onderzoek dat in het kader van of aansluitend bij het IWT-project werd gevoerd, vormde de rechtstreekse aanleiding voor een internationaal congres. Bij de opening van de tentoonstelling in Antwerpen en de start van het festival Laus Polyphoniae gingen musicologen, uitvoerders van polyfonie en organisatoren van oude muziekfestivals van over de hele wereld in dialoog over de laatste musicologische inzichten in de Alamire handschriften, hun geschiedenis, betekenis, repertoire, enz.

Naast de gebruikelijke conferentiepapers (26 in totaal), waren er twee keynotes (van Prof. Herbert Kellman en van Paul Van Nevel, artistiek leider van het Huelgas Ensemble), vier lecture-performances, drie rondetafels en een workshop. De lecture performances met telkens toonaangevende nationale en international ensembles, maakten deel uit van Laus Polyphoniae en stonden open voor het grote publiek. Ook debatten over uitvoeringspraktijk van de laatmiddeleeuwse polyfonie, ontbraken hierbij niet.

Nooit eerder werden musicologen, artistiek leiders van ensembles voor oude muziek en concertorganisatoren samengebracht in een wetenschappelijke conferentie, die werd bijgewoond door ca. 100 deelnemers.

De resultaten van deze conferentie vonden hun weerslag vinden in een aantal afleveringen van het Journal of the Alamire Foundation.