Alamire Foundation in de prijzen

Image

Prijsuitreiking KU Leuven Maatschappij- en Pioniersprijs Humane Wetenschappen 2020-21 © Michael De Lausnay

Nieuws
22 apr 2021

De Alamire Foundation is bijzonder verheugd dat ze samen met de Onderzoeksgroep Musicologie KU Leuven en Matrix de Maatschappijprijs Humane Wetenschappen 2021 in de wacht heeft gesleept.

De eer valt de Onderzoeksgroep Musicologie, Matrix (Centrum voor Nieuwe Muziek) en Alamire Foundation (Internationaal Centrum voor de Studie van de Muziek in de Lage Landen) te beurt omwille van hun doorgedreven inspanningen om het geleverde wetenschappelijk onderzoek op zoveel mogelijk manieren en op een zo hoog mogelijk niveau te valoriseren.

De Maatschappijprijs wordt sinds 2015 uitgereikt door de Groep Humane Wetenschappen KU Leuven aan wetenschappers wiens onderzoek een grote relevantie heeft voor het publieke debat. Indien de omstandigheden het toelaten volgt in het najaar de officiële prijsuitreiking tijdens een academische zitting waarop de laureaten 2020 en 2021 samen hun gelauwerd onderzoek zullen voorstellen.

Deze erkenning is een extra stimulans om op dezelfde weg verder te gaan en een opsteker van formaat in een atypisch jaar waarin de Alamire Foundation haar 30ste verjaardag viert.