Lacunae Ciconiae III

Image

ms. Urb.lat.1411 f. 7v © Biblioteca Apostolica Vaticana

Polyfonie
September 2022 - Januari 2024

Lacunae Ciconiae beoogt de reconstructie van ontbrekende stemmen in het oeuvre van de componist Johannes Ciconia (ca.1371-1412) en musici uit zijn omgeving. Verschillende composities die met zekerheid aan Ciconia worden toegeschreven, of die een nauwe verwantschap met zijn stijl vertonen, zijn alleen in beschadigde bronnen bewaard gebleven en zijn niet als complete werken, maar als fragmenten overgeleverd. Fragmentarische muziek heeft de neiging te worden verwaarloosd door onderzoekers en uitvoerders, vanwege de problemen die onvolledige of met het blote oog onleesbaar geworden muziek oplevert. Dit project richt zich op de reconstructie van deze fragmentarische muziek, waarbij hybrid intelligence wordt gebruikt om uitvoerbare edities van een aantal stukken op te stellen en hun plaats in Ciconia's oeuvre opnieuw te evalueren. De huidige fase van Lacunae Ciconiae bouwt voort op eerdere resultaten van het project, waarbij gebruik wordt gemaakt van state-of-the-art beeldtechnologie en nieuwe tools voor digitale muziekanalyse worden ontwikkeld, specifiek om dit repertoire te onderzoeken. In de semi-orale cultuur van polyfone muziek rond de eeuwwisseling van de vijftiende eeuw kan het compositorische proces niet bevredigend worden onderzocht zonder rekening te houden met de orale overdracht en de mentale componenten van compositie en improvisatie. In een kleinschalig "levend lab" (werktitel: LacunaLab) zullen onder leiding van de aanvrager praktische experimenten op deze gebieden worden uitgevoerd.