Franco-Vlaamse polyfonie uit originele bronnen

Image

Studenten Koninklijk Conservatorium Den Haag in KBR

Workshop

De werking van de Alamire Foundation op het vlak van valorisatie in functie van het onderwijs, mondde uit in Franco-Vlaamse polyfonie uit originele bronnen: Petrus Alamire en zijn muzikaal universum, een cyclus die in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium in Den Haag wordt georganiseerd.

Het opzet en de doelstellingen kunnen als volgt worden geformuleerd: jonge musici maken kennis met de wereld van de Franco-Vlaamse polyfonie zoals die tot uiting komt in het Alamire-corpus. De hoge resolutie-beelden van de Alamire Foundation laten toe om rechtstreeks vanuit de vijftiende- en zestiende-eeuwse bronnen te zingen. Er wordt niet enkel aandacht besteed aan het lezen van de mensurale notatie, maar ook aan zangtechnieken die eigen zijn aan het zingen in vocaal ensemble. Door zich te bekwamen in gregoriaans, solmisatie en geïmproviseerd contrapunt, vergaren de deelnemers dieper inzicht in het repertoire. De composities komen uitsluitend uit de bewaarde Alamire-handschriften, met prominente componisten als Johannes Ockeghem, Pierre de la Rue, Josquin des Prez en Adriaan Willaert.

Image

Doelstellingen:

  • Franco-Vlaamse polyfonie vanuit de bron interpreteren en uitvoeren, en uitgaven voor uitvoering van dit repertoire voorbereiden;
  • intuïtie en inzicht verwerven in de muzikale grammatica en stijl van vijftiende- en zestiende-eeuwse composities;
  • musiceren in een context van vocaal ensemble;
  • in staat zijn om een klein ensemble voor polyfonie te leiden;
  • een onafhankelijke visie ontwikkelen op onderzoek en uitvoeringspraktijk van vijftiende- en zestiende-eeuwse polyfonie.

Omwille van de COVID-19-pandemie werd de opleiding tijdens het academiejaar 2020-2021 niet georganiseerd. Er is echter wel een heropstart gepland in het academiejaar 2021-2022.

Partner: Koninklijk Conservatorium Den Haag