Musical Interactions, 1400-1650

Image

Conference
14 - 17 sep 2022

Muzikale interactie is een veelvoorkomend onderwerp in de wetenschappelijke literatuur, maar het begrip zelf is nog steeds niet volledig getheoretiseerd. Enge benaderingen ervan hebben vaak geleid tot het uitsluiten van repertoires en tot muziekhistorische verhalen die ten onrechte gecentraliseerd zijn rond dominante tradities. Deze conferentie wil nieuw licht werpen op de context, dynamiek en resultaten van muzikale interacties tussen regio's in Europa en overzee vanaf de late middeleeuwen tot de vroegmoderne tijd. Het is met name de bedoeling repertoires die in de gebruikelijke muziekhistorische verslagen zijn verwaarloosd of weggelaten, opnieuw te beoordelen. De conferentie hoopt zo bij te dragen tot een herwaardering van de concepten centrum en periferie en tot het leggen van de methodologische basis van een nieuw muziekhistorisch paradigma.

Collega's David Burn en Alessandra Ignesti zijn lid van zowel het Wetenschappelijk Comité als het Organisatiecomité van de conferentie. Daarnaast zijn Antonio Chemotti en Paul Kolb lid van het Wetenschappelijk Comité.

De conferentie wordt georganiseerd als onderdeel van de projecten CELSA "Musical Interactions between the Low Countries and Central Europe, 1400-1650", onder leiding van David Burn en Lenka Hlávková en EXPRO "Old Myths, New Facts: Czech Lands in the Centre of 15th-century Music Developments", onder leiding van Hana Vlhová-Wörner.