Het Huis van de Polyfonie: internationaal kenniscentrum voor de valorisatie van muzikaal erfgoed in de Lage Landen

Image

Huis van de Polyfonie © Alamire Foundation

Polyfonie
started januari 2016

Het belang en de waarde van het muzikaal erfgoed van de Lage Landen wordt wereldwijd erkend. In het bijzonder het muzikaal erfgoed uit de Renaissance, toen de Lage Landen meer dan tweehonderd jaar lang de muzikale scepter zwaaiden over heel Europa, is vergelijkbaar met de verwezenlijkingen van schilders als Van Eyck en Rubens. De muzikale tijdgenoten van deze schilders zijn echter nog veel te weinig bekend bij het grote publiek. Muzikaal erfgoed biedt dan ook uitstekende mogelijkheden voor sociaal-economische valorisatie.

Het Huis van de Polyfonie, in de Leuvense Parkabdij, streeft ernaar een Centre of Excellence en een wereldwijd toonaangevend internationaal platform voor de valorisatie van dit muzikaal erfgoed te worden. Het Huis is een fysieke ruimte, waar mensen in situ samengebracht worden. Het biedt wetenschappers en uitvoerders een laboratorium voor onderzoek, experiment en samenwerking. Het Huis heeft ook een concertruimte voor kleinschalige optredens en huisvest een groeiende collectie historische muziekinstrumenten. Naast het Huis als een fysieke plaats, is het ook een 'merk', en dus een basis voor virtuele verspreiding: als Centre of Excellence een overkoepelende structuur met als kloppend hart het muzikaal erfgoed. Dit concept is uniek: er bestaat geen andere vergelijkbare structuur voor het samenbrengen van musicologie, muziekpraktijk en een breed publiek.