Het liedboek van Zeghere van Male (Cambrai, Médiathèque municipale MSS 125-8)

Polyfonie
Oktober 2005 - December 2010

Het liedboek van Zeghere van Male (Cambrai, Médiathèque municipale MSS 125-8): Onderzoek naar inhoud, vorm en betekenis van een uitzonderlijk muziekhandschrift met polyfonie binnen de ‘Townscape – Soundscape’ van Renaissancistisch Brugge

Doel van dit project was tweevoudig: 1) een gedetailleerde studie van het liedboek van Zeghere van Male (Cambrai, Médiathèque Municipale, MSS 125-8; hierna CA125-8; 1542, Brugge) en de positie ervan in de burgerlijke context; en 2) inzicht in het stedelijke muziekleven te Brugge ca. 1500-1550. Beide onderzoeksgebieden werden simultaan behandeld. Als basis voor het inhoudelijke onderzoek werden transcripties van onuitgegeven werken gemaakt en een uitgebreide databank opgesteld van concordante bronnen voor alle 229 composities. Dit project was een noodzakelijke tegenhanger van George Diehls dissertatie (1972) over hetzelfde manuscript dankzij de vernieuwende focus op het samenbrengen van studieobject en context.

De studie van het Brugse muziekleven tijdens dit project toonde dat tradities zoals beschreven door Reinhard Strohm (1985) doorliepen en voegde een aantal nieuwe details toe voor de zestiende eeuw. De crux van project was echter de identificatie van Van Male als scribent van CA 125-8. Dit is een cruciale toevoeging aan de musicologische kennis van het private muziekleven. Burgerlijke deelname aan het muziekleven komt hiermee in een nieuw licht te staan: de in essentie passieve bezitters en muziekliefhebbers zijn nu immers mogelijke scribenten, compilatoren en muzikaal-compositorische geletterden. Onderzoek naar CA 125-8 als fysiek object leidde ook tot een methodologische inversie van 'Urban Musicology': terwijl deze deeldiscipline immers op zoek gaat naar een wijd overzicht van het stedelijke muziekleven op basis van een zo groot mogelijke verscheidenheid aan bronnenmateriaal, traceerde deze studie een stedelijk en burgerlijk muzikaal netwerk vanuit één enkel punt binnen dat netwerk: CA 125-8.