Het meerstemmige religieuze muziekrepertoire uit Noord-Frankrijk van ca. 1370 tot ca. 1550 als normatief referentiepunt voor het ontstaan en de bloei van de renaissancepolyfonie

Polyfonie
Oktober 1999 - September 2008

Het onderzoek omvat een studie van het globale muzikale repertoire dat tot stand kwam en uitgevoerd werd binnen de context van de kathedralen en kapittelkerken in de regio Noord-Frankrijk (graafschap Artesië, Frans-Vlaanderen) tijdens de late middeleeuwen en renaissance. Aansluitend wordt nagegaan hoe en in welke mate dit repertoire tijdens de vijftiende en zestiende eeuw in West-Europa geleidelijk als norm voor de hele polyfonie werd aanvaard, met de bedoeling verklaringen aan te reiken voor het uitzonderlijk hoog niveau, zowel kwantitatief als kwalitatief, dat de muziek en het muziekleven in de regio Noord-Frankrijk op zeer korte termijn konden bereiken.