Jacobus Clemens non Papa (ca. 1510- ca. 1555) en de muziek van de "Post-Josquin Generaties"

Polyfonie
April 2011 - September 2013

Dit project stelt een intensieve studie voor van de muziek van Jacobus Clemens non Papa, een van de grootste componisten van het midden van de zestiende eeuw, maar een die nog steeds onvoldoende begrepen wordt. Het project stelt een historisch, analytisch en praktisch engagement voor met Clemens' muziek door middel van: (i) repertoire- en analytische studie door middel van uitvoering, inclusief het aanpakken van de problemen die optreden bij het uitvoeren vanuit originele bronnen; (ii) studie van hoe Clemens' muziek zich verhoudt tot die van zijn tijdgenoten, voorgangers en opvolgers; en (iii) een heronderzoek van drie belangrijke primaire bronnen in paleografische en codicologische termen. De focus op deze componist maakt deel uit van een heroverweging van zijn leven en werk rond de 500e verjaardag van zijn geboorte.

FRIS Onderzoeksportaal