Lost in Translation? Meertaligheid in het liedrepertoire in de Lage Landen (1350-1550)

Image

B-Br-ms-IV 1274 f. 4r © Alamire Digital Lab, KBR

Muziekleven in de Lage Landen
Januari 2021 - Januari 2024

Meertaligheid is een veelbesproken maatschappelijk fenomeen en wordt steeds meer vanuit academisch oogpunt bestudeerd. Het huidige project wil bijdragen tot een beter begrip van meertaligheid vanuit een specifiek historisch perspectief: het middeleeuwse en vroegmoderne lied (1350-1550) in de Lage Landen.

Het beoogt drie doelstellingen te verwezenlijken:

  • het meten van de synchroniciteit of het naast elkaar bestaan van verschillende talen binnen het repertoire op bepaalde momenten in zijn geschiedenis, toen het repertoire in verschillende meertalige bronnen werd opgeschreven
  • een beoordeling te maken van de fluïditeit en de flexibiliteit tussen de talen in diachrone zin, door de processen te bestuderen waarbij teksten op muziek worden gezet of bestaande muziek wordt aangepast aan nieuwe teksten in nieuwe talen
  • deze aspecten geografisch in kaart te brengen

Een multidisciplinaire samenwerking tussen musicologen, musici, vertaalwetenschappers, (literatuur)historici en databasespecialisten zal zich richten op het in kaart brengen van meertaligheid in de materiële bronnen van de liederen, binnen het liedrepertoire zelf, en in de circulatie van beide. In IDEM worden nieuwe modules gecreëerd om deze gegevens toegankelijk te maken voor onderzoekers en uitvoerders. De kritisch-historische studie van de meertaligheid die het repertoire van oude liederen karakteriseert en diversifieert zal bovendien resulteren in de creatie van een gezaghebbend, historisch en kritisch geïnformeerd corpus van liedvertalingen en zo beantwoorden aan een nood bij wetenschappers, uitvoerders, oude muziekfestivals en concertzalen wereldwijd.