From Script to Sound. Erfgoed en Kunst verbinden door middel van Onderzoek en Technologie

Image

B-Br-ms-5557 f. 30v © KBR, Alamire Digital Lab

Muziekleven in de Lage Landen
Januari 2022 - December 2023

Samen met KBR werkte de Alamire Foundation een onderzoeksdossier uit in de context van het FED-tWIN-programma van BELSPO (Federaal Wetenschapsbeleid), gericht op duurzame samenwerking tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten.

Het programma kadert binnen de langetermijnsamenwerking tussen beide organisaties en versterkt zo het reeds bestaande partnerschap. From Script to Sound beoogt de ontsluiting en valorisatie van muzikaal erfgoed uit de middeleeuwen en de renaissance door middel van multidisciplinair en innovatief onderzoek. De studie en interpretatie binnen de bredere context van het handgeschreven en gedrukt erfgoed uit de Bourgondisch-Habsburgse Lage Landen zal de reikwijdte en impact van dit cultureel kapitaal aanzienlijk vergroten.

Het onderzoeks- en valorisatietraject From Script to Sound omvat de state-of-the-art digitalisering van erfgoed, de geautomatiseerde conversie van originele notatie in toegankelijke partituren, de ontsluiting van de bronnen via veelzijdige databanken, gericht op data- en metadata-connectie, de ontsluiting via online platformen en hoogtechnologische geluidslaboratoria en de valorisatie door museale projecten en historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk.