Straight from the Source

Image

B-Br-ms-15076 f. 1v © Alamire Digital Lab, KBR

Muziekleven in de Lage Landen
started januari 2009

Straight from the Source. Het laatmiddeleeuwse muziekmanuscript als toegangspoort tot de muzikale cultuur van de Lage Landen

In de 15e en 16e eeuw hadden de Lage Landen zich ontwikkeld tot een belangrijk centrum binnen de Europese muzikale wereld. De zangers, zangmeesters en componisten, gevormd in de vele koorscholen, waren gewild in heel Europa. Ook de productie van muziekhandschriften behoorde tot de Europese top, met rijk verluchte bronnen als dragers van een even rijk polyfoon repertoire. Het handschriftencorpus vervaardigd in het begin van de zestiende eeuw in het atelier van Petrus Alamire vertegenwoordigt het summum van deze traditie. Deze manuscripten zijn tegelijkertijd onze belangrijkste geschreven bronnen voor de (in hoofdzaak religieuze) muziek zelf.

Met het project Straight from the Source wil de Alamire Foundation de 51 Alamire-koorboeken toegankelijk maken voor de wetenschappelijke studie van de uitzonderlijke composities (noten/tekst/verluchting) en voor het onderzoek naar de uitvoeringswijze. Het is de bedoeling op die manier het muzikaal religieus erfgoed van de Lage Landen op te waarderen en het de plaats te geven die het toekomt. Het project bestaat dan ook uit verschillende facetten.

Digitale ontsluiting

Een samenwerking tussen DIAMM (Digital Image Archive of Medieval Music, Oxford University) en de Alamire Foundation resulteert in onderzoek en valorisatie door middel van de digitale ontsluiting van alle Petrus Alamire-manuscripten. Het doel van deze samenwerking is meervoudig:

(1) alle 51 handschriften en de enkele fragmenten fotograferen met de meest geavanceerde apparatuur, waardoor de meer dan 15.000 opnames van het corpus digitaal volledig tot hun recht komen;

(2) het corpus integraal online beschikbaar maken;

(3) elke bron op het web voorzien van metadata.