Muziek en liturgie in Tudor Engeland. Middeleeuwse erfenis en continentale invloeden tussen het eerste en tweede Prayer Book

Polyfonie
September 2016 - Juni 2019

De thesis  onderzoekt de oorsprong van anglicaanse liturgische muziek zowel vanuit musicologisch als vanuit liturgisch oogpunt. De referentieperiode is die tussen de late middeleeuwen en de eerste Tudor-periode, met bijzondere aandacht voor de veranderingen die zich voordeden tijdens het bewind van Edward VI. Het onderzoeksveld is specifiek gericht op de hervorming van de liturgie van de doden. Het is in feite in de context van intercedente liturgieën dat de ontwikkeling van de Engelse kerkelijke polyfonie plaatsvond. De studie laat zien dat de liturgische innovaties die met de Anglicaanse hervorming werden geïntroduceerd, leidden tot een eigenaardige synthese tussen elementen van continuïteit met de traditie van de late Middeleeuwen en de ontvangst van de belangrijkste voorbeelden van de Reformatie. Het thema van de nagedachtenis aan de doden wordt aangepakt vanuit een ritueel, maar ook theologisch en antropologisch standpunt, waarbij enkele veranderingen worden benadrukt die zich voordeden in de overgang van de late middeleeuwen naar het vroegmoderne tijdperk in het opnieuw duiden van de relatie tussen de levenden en de doden.

FRIS Onderzoeksportaal