Muzikale erfenis van de jezuïeten in de Spaanse Nederlanden en de Verenigde Provinciën (1540–1648)

Polyfonie
November 2023 - Oktober 2026

De Contrareformatie veroorzaakte de meest dramatische muzikale verschuiving in de Katholieke Kerk tot dusver gezien. Eén van de belangrijkste actoren in deze verandering waren de jezuïeten. Hun expansie resulteerde in de verspreiding van nieuwe muziek wereldwijd, inclusief China, de Filippijnen en Mexico. Maar ondanks inhoudelijk onderzoek naar globale jezuïetenmuziek, weten we weinig over de muzikale erfenis die zij hebben nagelaten in de Lage Landen. Dit is niettemin een cruciaal facet van jezuïetenmuziek, gezien hun unieke positie in de regio. Anders dan in het Spaanse rijk, temperden veel factoren in de Lage Landen de invloed van de jezuïeten, vooral tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Gedurende deze periode werden de jezuïeten vervolgd door calvinisten en katholieken zoals de jansenisten: hun instellingen werden gesloten, hun activiteiten beperkt en veel documenten gingen verloren. Ondanks een gebrek aan belangrijke bronnen, zijn er echter in private archieven veel documenten bewaard gebleven. Mijn doel is om deze onontdekte bronnen te onderzoeken, en te begrijpen hoe de jezuïeten de muziek uit de Lage Landen hervormden. Ik zal eerst een overzicht maken van door jezuïeten gedrukte muziekboeken van de Lage Landen. Na deze documenten te hebben onderzocht, zal ik de eerste volledige beoordeling geven van de jezuïeten en de muziekindustrie in de regio. Dit project zal een beter en eerlijker beeld geven van jezuïetenmuziek in het algemeen, zowel in Europa als wereldwijd.

FRIS Onderzoeksportaal