SONORA: De Ruimtelijke Dynamica van Ruimteakoestiek

Image

©Face

Akoestiek
Mei 2018 - April 2023

Het SONORA-project heeft tot doel het algemeen inzicht te vergroten in de wijze waarop complexe geluidslandschappen worden beïnvloed door de spatiale dynamiek van ruimte-akoestiek.

Deze inzichten zijn cruciaal voor het ontwerp van signaalverwerkingsalgoritmes voor audio-acquisitie- en reproductieproblemen in situaties waarin bewegende geluidsbronnen en waarnemers op een complexe manier met de ruimte-akoestiek interageren. De in dit project ontwikkelde ruimte-akoestische modellen zijn data-gedreven met een fysisch onderbouwde structuur die naar verwachting de bestaande kloof tussen geometrische en golfgebaseerde modellen zullen opvullen. Dit zal worden gerealiseerd door het formuleren van bestaande en nieuwe modellen in een dictionary-based wiskundig framework en door het introduceren van een nieuw concept, het zogenaamde equivalente grensmodel, dat gericht is op het versoepelen van de vereiste voorkennis over de fysieke grens van de ruimte. Een tweede deel van het project zal gericht zijn op de ontwikkeling van een protocol voor het meten van spatio-temporele geluidsvelden. Ten derde zullen innovatieve signaalverwerkingsalgoritmen worden ontworpen voor de verwerking van spatio-temporele geluidsvelden. Verwacht wordt dat de SONORA-onderzoeksresultaten een aanzienlijke invloed zullen hebben op diverse audio-acquisitie- en reproductieproblemen. Deze problemen hebben vele toepassingen binnen de spraak-, audio-, en gehoortechnologie, zodat een aanzienlijk voordeel voor de industrie en voor technologische eindgebruikers op lange termijn wordt verwacht.