Inzicht in Muzikale Co-Creatie voor Sociaal-Emotionele Ontwikkeling bij Volwassenen met een Autismespectrumstoornis (UNMUTED)

Image

©Face

Akoestiek
Januari 2021 - Januari 2024

Ongeveer 10% van intramurale psychiatrische volwassenen doorheen Europa zijn personen met een autismespectrumstoornis (ASS). Huidige therapieën leggen de nadruk op cognitieve bijsturing en zijn weinig afgestemd op ASS-specifieke kwaliteiten. Recent onderzoek benadrukt de noodzaak om deze therapieën te integreren in een non-verbaal, affectief-georiënteerd kader zoals muziektherapie. Muziektherapie is een krachtige benadering om het sociaal-emotionele welzijn bij kinderen met ASS te verbeteren. Er is echter weinig gekend over de effecten van deze benadering bij volwassenen met ASS. Dit onderzoek heeft als doel nieuwe kennis te vergaren over de wijze waarop muzikale interventies sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderen bij volwassenen met ASS. In tegenstelling tot huidige studies die zich vooral richten tot het meten van het effect van muzikale interventies, beoogt dit onderzoeksproject een multimodaal begrijpen van de werkingsmechanismen van muzikale interventies. Het onderzoeksproces is ingebed in een multidisciplinaire samenwerking, en doorloopt volgende stappen (1) muzikale en niet-muzikale informatie van muzikale groepsinterventies verzamelen, (2) relevante kenmerken hieruit kwantificeren, (3) modellen creëren die ontwikkelingsprocessen zowel binnen de situationele context van de interventie als over interventies heen beschrijven, en (4) deze modellen gebruiken om zowel muziek-gebaseerde als algemeen genomen kunst-gebaseerde interventies te informeren en te verbeteren.