Servicegericht alomtegenwoordig netwerkgestuurd geluid (SOUNDS)

Image

©Face

Akoestiek
Januari 2021 - Januari 2024

Het SOUNDS Europees Training Netwerk (ETN) draait om een nieuw en veelbelovend paradigma, genaamd: “Servicegericht, Alomtegenwoordig, Netwerkgestuurd Geluid”. Geïnspireerd door de alomtegenwoordigheid van mobiele en draagbare apparaten die beschikken over de mogelijkheden voor het vastleggen, verwerken en reproduceren van geluid, heeft het SOUNDS ETN als doel audiotechnologie naar een nieuw niveau te brengen door het exploiteren van netwerkgestuurde coöperatie tussen apparaten. Het doelt op een nieuwe generatie audioapparaten die toelaten verbeterde gehoorondersteuning te bieden, meeslepende audio-ervaringen te creëren, geavanceerde spraakbesturing mogelijk te maken, en nog veel meer, door naadloos signalen en parameterinstellingen uit te wisselen en spatiaal geluid te analyseren en te reproduceren in samenwerking met andere nabije apparaten en infrastructuur. Bovendien moet deze functionaliteit zelf-organiserend, flexibel, en schaalbaar zijn waarbij de interactie met de gebruiker geminimaliseerd wordt om aan te passen aan veranderingen in omgeving en netwerk. De verwachting is dat dit paradigma eventueel zal resulteren in een volledig nieuwe manier van ontwerp van audiotechnologie door audio te beschouwen als een service resulterend uit een gedeelde infrastructuur, in plaats van een apparaatspecifieke functionaliteit die gelimiteerd is door de mogelijkheden en beperkingen van een enkel apparaat.