Het Leuven Chansonnier en het vijftiende-eeuwse hoflied

Image

Leuven Chansonnier © Rob Stevens

Polyfonie
Oktober 2018 - Mei 2024

Door tussenkomst van het Fonds Léon Courtin – Marcelle Bouché verwierf de Koning Boudewijnstichting in 2016 een liedboekje dat door een kunsthandelaar te koop was aangeboden. De Stichting gaf het in langdurige bruikleen aan de Alamire Foundation, die het op de site van de Abdij van Park bewaart en ontsluit. Het kleine handschrift ontpopte zich in meer dan één opzicht tot een vondst van wereldformaat en is in 2018 door Minister van Cultuur Sven Gatz als Vlaams topstuk erkend. Het doctoraatsonderzoek van Ryan O’Sullivan vertrekt vanuit een meervoudige vraagstelling. Vier thema’s zullen in het bijzonder worden uitgewerkt:

  • Het handschrift als materieel object (band, perkament, wapenschild, schrift en initialen), in de eerste plaats in functie van de problematiek rond oorsprong en herkomst;
  • De analyse van de inhoud van het manuscript waarbij aandacht zal worden besteed aan zowel de muziek als de tekst. Dit onderzoeksluik is gericht op de reconstructie van de ontstaanscontext en de identificatie van de anonieme chansons. Het impliceert niet enkel de studie van de unica, maar eveneens de inventarisatie en interpretatie van alle variante lezingen (muzikaal en tekstueel) van de liederen die ook in andere bronnen zijn overgeleverd;
  • De confrontatie van het Leuven Chansonnier met verwante handschriften en, in het bijzonder, toetsing van de theorieën en conclusies met betrekking tot de Loire-groep;
  • Situering en interpretatie van het Leuven Chansonnier binnen de bredere context van de vijftiende-eeuwse liedcultuur en evaluatie van de plaats en de rol van het manuscript in de overlevering en circulatie van het middeleeuwse chansonrepertoire.

In het kader van Polyphony Connects werd in 2020 een documentaire gerealiseerd, waarmee het Leuven Chansonnier, de stand van zaken en de actuele vraagstelling internationaal aan een breed publiek werden voorgesteld en gecommuniceerd. De integrale uitvoering van de composities uit het handschrift tijdens de festivaleditie 2018 van Laus Polyphoniae resulteerde in 2020 in de productie van de tweede van vier cd’s waarmee het volledige chansonnier auditief zal worden ontsloten. De uitvoering is toevertrouwd aan het Sollazzo Ensemble en de productie aan het label Passacaille, in samenwerking met het Centre Culturel de Rencontre et Festival d’Ambronay.