The Sound of Music

Image

Antifonarium Tsgrooten © Universiteitsbibliotheek Gent

Gregoriaans
Januari 2020 - December 2023

The Sound of Music (SoM): Innovative research and valorization of plainchant through digital technology.

De bedoeling van dit project is om vijftiende- en zestiende-eeuwse bronnen van gregoriaans te bestuderen en te valoriseren en om onderzoek te voeren naar het muziekleven in de Habsburg-Bourgondische Nederlanden.

Het belang van dit corpus wordt versterkt door de relatie met de Vlaamse polyfonie en parallelle ontwikkelingen in een- en meerstemmige muziek. Ook vernieuwingen en revisies die in de gregoriaanse bronnen zelf worden aangetroffen, zijn tot nog toe onderbelicht gebleven. De ontoegankelijkheid van bewaarinstellingen door de coronamaatregelen bevestigt de relevantie van digitale bronnenontsluiting, die door de inzet van het Alamire Digital Lab ook binnen het SoM-project wordt geconcretiseerd.

Vijf kerndoelstellingen werden nagestreefd:

  • In een eerste fase worden de bronnen ontsloten voor de wetenschappelijke wereld en het grote publiek als een eerste stap naar volwaardige valorisatie.
  • Enkel ontsluiten volstaat niet. De bronnen moeten worden onderzocht, zowel chronologisch als in hun eigen tijdscontext. Verbinding met ouder gregoriaans en met polyfonie uit dezelfde periode is noodzakelijk.
  • Om dit te bereiken zal The Sound of Music innovatieve onderzoeksmethoden en valorisatiemechanismen ontwikkelen en ingang laten vinden, waardoor dit muzikale erfgoed veel beter begrepen en gewaardeerd zal worden.
  • Het Sound of Music consortium wil het valorisatiepotentieel van dit erfgoed maximaal benutten. The Sound of Music zal ertoe leiden dat de maatschappij weer meer kennis zal nemen van de rijke muzikale nalatenschap van de Lage Landen in de vijftiende en zestiende eeuw, toen deze regio het Europese epicentrum was van kunst en muziek. De vernieuwende aanpak bestaat uit het toepassen van innovatieve technologie in het onderzoek naar gregoriaans en in de ontsluiting van de onderzoeksresultaten naar een publiek dat niet beperkt blijft tot de klassieke wetenschappelijke wereld.
  • Uiteindelijk wil het project bereiken dat gregoriaans uit de late middeleeuwen en vroege renaissance een vaste plaats krijgen in culturele en educatieve programma's, waardoor het een significante socioculturele impact krijgt.

Dit pakket van doelstellingen maakt van The Sound of Music een uniek project dat topspelers uit de musicologie, de uitvoeringspraktijk, de computerwetenschappen en akoestisch engineering bijeenbrengt. De acties gaan van klassieke studie tot innovatieve technieken stoelend op de toepassing van hoogtechnologische onderzoeksinstrumenten.