Spatiale opname, verwerking en auralisatie van kerkakoustiek

Image

©Face

Akoestiek
Oktober 2019 - December 2023

Dit doctoraatsonderzoek beoogt het ontwerp, implementatie en evaluatie van een methodologie voor de opname, verwerking en auralisatie van kerkakoestiek. Een mobiele meetopstelling en meetprotocol zal worden ontwikkeld om ruimtelijke akoestische opnames van kerken die historisch relevant blijken bij het ontstaan van gregoriaanse muziek vast te leggen in een database. Signaalverwerkingsalgoritmen voor de ruimtelijke analyse, modellering en synthese van deze opnames zullen worden ontworpen. Een luidspreker-array auralisatiemethode zal worden ontwikkeld die realtime en interactieve auralisatie mogelijk maakt. Perceptuele experimenten met artiesten die gespecialiseerd zijn in gregoriaanse muziek zullen worden geformuleerd om de voorgestelde methoden te evalueren en kalibreren.