De gregoriaanse achtergrond van het vroege polyfone Requiem

Gregoriaans
Oktober 2016 - September 2018

Tot het midden van de vijftiende eeuw werden in het christelijke Westen rituelen rond de dood muzikaal uitsluitend door het gregoriaans begeleid. Vanaf het midden van de vijftiende eeuw begonnen componisten de dodenmis echter ook polyfoon op muziek te zetten. Hoewel het polyfone Requiem in principe afwijkt van de traditie, knoopt het aan bij het traditionele gregoriaans als startpunt en structurele basis voor de dodenmis. Een grondige kennis van dit gregoriaanse basismateriaal is dus essentieel om het vroege polyfone Requiem te begrijpen. De vijftiende- en zestiende-eeuwse gregoriaanse tradities zijn echter weinig onderzocht: in de vijftiende en zestiende eeuw was het gregoriaans geen uniform en stabiel repertoire, maar werd het gekenmerkt door regionale variaties op alle niveaus, van melodische details tot globale structuur. Dit project zal deze varianten onderzoeken, niet alleen om inzicht te krijgen in de laatmiddeleeuwse en Renaissance gregoriaanse tradities, maar ook om voor een basis te zorgen voor het contextualiseren en analyseren van het vroege polyfone Requiem.

FRIS Onderzoeksportaal