De multisensoriele wereld van de abdij van Vadstena in de late middeleeuwen

Gregoriaans
Augustus 2017 - September 2018

Het project beoogt een reconstructie in virtuele realiteit van de liturgie in de abdij van het Zweedse Vadstena. De zintuiglijke ervaringen in de kerk van dit laat-vijftiende-eeuwse birgittinessenklooster staan centraal in het onderzoek dat, in samenwerking met de Alamire Foundation, gecoördineerd wordt vanuit de Linnaeus University (Växjö).