De studie en de editie van zestiende-eeuwse renaissancepolyfonie uit Vlaanderen en Frans-Vlaanderen

Muziekleven in de Lage Landen
Oktober 2005 - September 2006