Digitalisering van muziekmanuscripten uit de Biblioteca Apostolica Vaticana

Image

Alamire Digital Lab, Biblioteca Apostolica Vaticana © Alamire Foundation

Polyfonie
November 2012 - Oktober 2013

In dit project, zullen alle vijftiende -en zestiende-eeuwse muziekmanuscripten (met uitzondering van een aantal dat momenteel in restauratie zijn) in de bibliotheek van het Vaticaan gedigitaliseerd worden met state-of-the-art toestellen. 44 manuscripten, waaronder enkele van de belangrijkste muziekbronnen van de 15de en 16de eeuwen, zullen gedigitaliseerd worden. De bronnen bevatten muziek van de belangrijkste componisten uit de Lage Landende dominerende componisten van deze periode.