Een archivalisch georiënteerd onderzoek naar de muziek in de Lage Landen van de late middeleeuwen tot 1797

Muziekleven in de Lage Landen
September 1998 - Augustus 1999