Muzikale Interacties tussen de Lage Landen en Middeleuropa, 1400-1650

Muziekleven in de Lage Landen
Oktober 2020 - September 2022

Sinds de 19de eeuw, is de muziekgeschiedenis van de latere middeleeuwen en vroegmoderne periode gedomineerd door de Lage Landen. Volgens het standaard verhaal, tussen c. 1400 en c. 1600 werden musici die geboren en opgeleid werden in de Lage Landen gezocht door instellingen doorheen heel Europa, op een vergelijkbare manier met hoe voetbalploegen vandaag wedijveren voor de beste spelers. Via zo'n rekrutering, zowel als door andere verspreidingsnetwerken, werden de modieuze muzikale stijlen van de Lage Landen verspreid. Al werd dit narratief geproduceerd binnen een duidelijk nationalistische omgeving, zijn de termen waarin het omgekaderd is diepgeworteld. Dit beeld werd versterk door de politieke situatie in 20ste-eeuws Europa, gescheiden door het Ijzeren Gordijn in het Westen en het Oosten. Als resultaat verdween de muziekgeschiedenis van die delen van Europa in het oostergedeelte bijna volledig van internationaal discours. Sinds de val van het Ijzeren Gordijn, heeft onderzoek van het laat-middeleeuwse en vroegmoderne muzikale leven in midden-Europa gesuggereerd dat het standaard verhaal niet aanvaardbaar is. Nieuwe bronnen, nieuw archiefwerk op instellingen, en nieuw biografisch onderzoek vergen een meer synthetisch muziekgeschiedenis dan we momenteel hebben. In plaats van dominantie, suggereren interacties tussen lokale en internationale traditiies een nieuwe en subtilere manier om de muziekgeschiedenis van die tijd te begrijpen. Het project zal dus focussen op de verwantschappen tussen de muziekculturen van de Lage Landen en midden-Europa in de laat-middeleeuwse en vroegmoderne periode vanuit het perspectief van interactie in plaats van dominantie. Het zal het huidige discours in vraag stellen en een nieuwe muziekhistorische methodologie ontwikkelen. Deze methodologie zal dan de basis leggen voor een toekomstig HERA-project met partners in de Lage Landen, Tschjechie, Polen, Zwitserland, en Spanje.

FRIS Onderzoeksportaal