Salva nos, Domine: A study of chanted confraternity liturgies and their social contexts in the Southern Low Countries, 1300-1550

Muziekleven in de Lage Landen
Januari 2011 - December 2012

Dit project is een multidisciplinaire studie van de muziek en de religieuze praktijken van lekengemeenschappen in de zuidelijke Lage Landen in de late middeleeuwen en de vroege renaissance. Zulke gemeenschappen, die gilden, devotionele broederschappen en geselecteerde hoofse ordes omvatten, vormden een centraal deel van het dagelijkse leven in de middeleeuwen, in het bijzonder bij koopmannen en handelaars. Heel weinig is gekend over de rol van de muziek, in het bijzonder het gregoriaans, in de devotionele praktijken van deze gemeenschappen of in hoeverre hun leden actief participeerden in de creatie en uitvoering daarvan. Deze studie zal resulteren in de eerste multidisciplinaire monografie over gezang en liturgische praktijken in broederschappen in de zuidelijke Lage Landen, en zal een uniek inzicht geven in de constructie van hun devoties door de toepassing van musicologische, literaire (filologische) en historische methodes. Het gebruik van deze methodes tezamen creëert een nieuw perspectief op de liturgie, wat gezang beschouwt als culturele productie, onscheidbaar gekoppeld met tradities van devotionele praktijken en lokale geloofsystemen. Dit perspectief is fundamenteel voor ons moderne begrip van de wereldbeschouwing van middeleeuwse leken.