The Transmission of the Cantus Sororum

Gregoriaans
Januari 2013 - December 2015

Binnen dit project werden aspecten als muzikale transmissie, variatie, stabiliteit, oraliteit en de continue verandering van het materiaal in relatie tot zijn context bestudeerd. Deze invalshoek werd geconcretiseerd in het onderzoek naar de overdracht van de muziek van de officieliturgie van de zusters birgittinessen in de Lage Landen, de Cantus Sororum (het 'Lied van de Zusters'). Deze gregoriaanse muziek werd rond 1350 samengesteld en gecomponeerd door de heilige Birgitta van Zweden en haar biechtvader, Petrus Olavi. De liturgie en de uitwerking van de Cantus Sororum gelden als één van de meest indrukwekkende prestaties van middeleeuwse monastieke cultuur. Het onderzoek spitste zich toe op de bibliotheek van de birgittinessenabdij Maria Refugie in Uden (Nederland), waar een collectie liturgische manuscripten uit de periode van de late vijftiende tot het midden van de negentiende eeuw wordt bewaard.

Het onderzoek over de muziek in de birgittijnse kloosterorde gaat verder met middelen van het Riksbankens Jubileumsfond (The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences) en de Vetenskapsrådet (Swedish research Council) in het kader van het project The Multisensory World of Vadstena Abbey in the Late Middle Ages.